Ledare

Några ord från redaktören

"Förnuftet kan upptäckas i historien, trots de stora motsägelserna och kaoset vi vid en ytlig betraktelse kan tro oss se". Det menar den tyska filosofen Friedrich Hegel. Den metod som Hegel kallar för