Ledare

Med rättsstaten som vapen

Under 2022 genomfördes ett flertal fredliga demonstrationer av klimataktivister, demonstrationerna bestod av att grupper av klimataktivister ställde och limmade fast sig i vägen för trafiken och sedan vägrade lämna när polisen begärde det.

Den liberala nationalismen

Liberalerna tar kampen mot islamisterna, de kriminella och klanerna som finns i de utsatta områdena, eller separatismen som de kallar det. Det ger de besked om, återigen, senast var det i juni 2022.

För den medellöse studenten

Löningen den 25 januari, terminstart. Snart lämnar vi den fattigaste månaden bakom oss och det där extra stora CSN:et får oss att glömma den fattigdom som annars för allt för många studenter

Några ord från redaktören

"Förnuftet kan upptäckas i historien, trots de stora motsägelserna och kaoset vi vid en ytlig betraktelse kan tro oss se". Det menar den tyska filosofen Friedrich Hegel. Den metod som Hegel