Ledare

Ett val för ett levande Europa

Demokrati över hela kontinenten, öppenhet gentemot varandra och omvärlden samt även ett gemensamt ansvarstagande där Europa är med och löser globala problem. Det är något inget enskilt medlemsland rår sig på. Det är något värt att kämpa för - Jonathan Granlöf

Avskaffa karensavdraget

För det blir inte enklare än så, att säga “avskaffa karensavdraget” kan inte bli mer tydligt. Eftersom det är svårt att hitta tydligare förslag på hur vi kan göra livssituationen och den personliga ekonomin lättare för arbetstagare - Jimmy Nyman, Redaktör Libertas

Saker som inte går att köpa

Jag hoppas att detta kan skänka er en känsla av tacksamhet över dessa liv vi får chansen att uppleva, som ibland är alldeles fantastiska. En påminnelse om hur fint livet kan vara utan rikedomar - Juni Liljeroth

1:a Maj eller dagen då Våren kom

Hela rörelsen håller andan inför politikutvecklingsarbetet och människor i Sverige längtar efter mer demokrati, mer samhällsgemenskap och mer framtidstro. Våren kommer. - Jonathan Granlöf

Vad är den demokratiska kontrollen?

Marknadsmisslyckandet i välfärden kan inte tacklas utan ett tydligt ställningstagande om att göra slut med vinstuttaget som helhet. Den demokratiska kontrollen kan inte fullbordas utan en bestämd politisk vilja för vinstintressets icke vara - Jimmy Nyman Redaktör Libertas