Redaktionen

Vi måste kräva mer av moderpartiet

Här har vi i S-studenter ett ansvar att på riktigt visa att vi är bryggan mellan akademin och arbetarrörelsen. Att när partiet saknar visioner så står vi redo att visa vägen framåt, skriver

Inför centralrättade prov

Centralrättade prov skulle ta bort logiken som gör att skolor konkurrerar med betygsättande snarare än utbildningskvalitet, skriver Hans Gustafsson, medlem i Lunds socialdemokratiska studentklubb. I dagens Sverige möts elever som förtjänat platser på

Nytt nätverk i S-studenter med fokus på EU

Idag lanseras ett nytt nätverk inom S-studenter med fokus på EU. Grundarna till nätverket beskriver nätverket på följande vis: "Detta EU-nätverk (EU-Nät) har som mål att bilda om och driva på den socialdemokratiska

Några ord från redaktören

"Förnuftet kan upptäckas i historien, trots de stora motsägelserna och kaoset vi vid en ytlig betraktelse kan tro oss se". Det menar den tyska filosofen Friedrich Hegel. Den metod som Hegel kallar för