Vi måste kräva mer av moderpartiet

Vi måste kräva mer av moderpartiet

Sofia Fanberg / Socialdemokraterna

Här har vi i S-studenter ett ansvar att på riktigt visa att vi är bryggan mellan akademin och arbetarrörelsen. Att när partiet saknar visioner så står vi redo att visa vägen framåt, skriver Joel Andreasson, ordförande för SSK och kandidat till viceförbundsordförande.

Foto: Privat

En alltmer plågsam insikt efter 4 år inom S-studenter är den om hur oprioriterade studenter är som grupp. Akademin glorifieras och du behöver mer eller mindre en akademisk utbildning för att kunna få ett jobb idag. Socialdemokraterna slår sig för bröstet för den avgiftsfria högskolan och värnar om dess modell. Det livslånga lärandet är i sig slagkraftigt med få motståndare. 

Dock är det som om att projektet har avstannat vid just att vara avgiftsfritt. Förutsättningarna för studenter avhandlas sällan eller justeras enbart i takt med inflationen. Under de åtta åren Sverige leddes av en socialdemokratisk regering höjdes studiemedlet med 300 kronor. Studentbostäder blir mer otillgängliga. Inte ens dyrvintern 2021–22 höjdes bostadsbidraget för unga och studenter, bara för pensionärer och barnfamiljer, detta trots att studenter kämpar med lika små marginaler. 

2018 presenterades en utredning på hur man skulle kunna införa deltidssjukskrivning för studenter. Detta för att få studenter att successivt kunna återgå till studierna efter en sjukskrivning samt att inte belåna sig för de 30 första dagarna av sjukskrivningen. Trots en parlamentarisk majoritet lades det aldrig fram något skarpt förslag. 

Studenter är kort och gott, en oprioriterad väljargrupp. 

Valet 2022 blev för många en tung förlust, men nederlaget gav oss äntligen ett tillfälle att reflektera över vår politik och de samhällsutmaningar Sverige står inför. Dock verkar det som om att chocken av hur ungdomar och förstagångsväljare röstat i valet kom av sig. Unga vänder sig till höger, i skolvalen blev Moderaterna och Sverigedemokraterna största parti i hela Sverige. Detta måste vi inom studentförbundet ta på största allvar då dessa ungdomar inom loppet av 5 år kommer att börja på våra universitet och högskolor. 

När samhället sviker och hopplösheten breder ut sig kastar människor solidariteten överbord. Högerns lockrop om att satsa på sig själv resonerar på ett helt annat sätt än tidigare då staten inte längre ses som en självklar aktör i att värna och upprätta samhällskontraktet. 

Bara på Stockholms universitet har det konservativa förbundet inte bara gjort intåg utan även ökat i andel sympatisörer. Det må vara en långsam utveckling, men vi kan redan nu se vart det är på väg.  

S-studenter har en tuff utmaning framför sig, men den är inte omöjlig. Vi måste bli hårdare mot partiet för att få igenom de frågor vi driver. Sanningen är att vi måste våga vara jobbiga och pusha för våra frågor, annars riskerar de att prioriteras bort när medelklassen värnas. 

När S-studenter står på landets campus måste vi kunna visa att vi faktiskt får gehör, att våra medlemmars röster gör skillnad på riktigt.  

Det är ofta Socialdemokraterna anklagas för att vara viljelösa och den period vi är inne på nu är inget undantag. Visserligen har vi ett antal arbetsgrupper som ska ta fram en ny samhällsanalys. Vad dessa kommer att komma fram till eller vad det kommer leda till för politik, återstår att se. 

Här har vi i S-studenter ett ansvar att på riktigt visa att vi är bryggan mellan akademin och arbetarrörelsen. Att när partiet saknar visioner så står vi redo att visa vägen framåt – och att vi har förslagen som ska leda oss dit. Vi måste bara få partiet att lyssna på oss och visa att vi menar allvar. Vi ska inte stötta ett parti villkorslöst, varken med kampanj eller med hejarop. 

I partiets skuggbudget för 2024 finns ett förslag till produktionsstöd för byggandet av fler studentbostäder, en fråga som vi inom S-studenter drivit länge och kampanjat hårt för. Detta är ett tydligt exempel på när vi trycker på hårt mot partiet så får våra förslag gehör. 

Vi studenter kan faktiskt göra skillnad på riktigt, vi måste bara våga vara lite jobbiga.

Joel Andreasson,
Ordförande Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm 
Kandidat till S-studenters Vice förbundsordförande