Några ord från redaktören

Några ord från redaktören

Photo by The New York Public Library / Unsplash

"Förnuftet kan upptäckas i historien, trots de stora motsägelserna och kaoset vi vid en ytlig betraktelse kan tro oss se". Det menar den tyska filosofen Friedrich Hegel. Den metod som Hegel kallar för dialektik är en logik som demonstrerar hur mänskligt förnuft utvecklas till en punkt där det stöter på självmotsägelser som med nödvändighet tvingar det till en högre sanning. Paradoxalt höjer det även motsägelsen till högre skaror. Alla dessa motsatser och omdaningar spelar vidare genom historien och når slutligen det Absoluta.

Vad gäller Libertas har många motgångar kommit och gått, men vi består. För er som utforskar den nya plattformen kanske känner som jag att det är en betydande höjning i kvalité i relation till vad som fanns innan. I vilket fall finns nya möjligheter. Nya möjligheter för dig att göra dig själv hörd.

Tidskriften är på många sätt numera "modern". Det finns inte mycket i vår historia som kan mäta sig med vad vi är idag. För varje tid blir det dock tydligt att rörelsen och medlemmarna är allt som gör kampen värdig.

Vår ideologiska övertygelse är den kompass som beskriver det mesta vi gör. Vad vi många gånger betraktar som socialismens ultimata ändamål är i sig ingenting, men rörelsen är allt. Libertas är inget mer än ett tomt skal som ni läsare och skribenter fyller ut. Jag vet inte vart Libertas kommer vara om 100 år. Jag är åtminstone stolt och lycklig över att vi tillsammans avgör det.