Inför centralrättade prov

Inför centralrättade prov

Photo by Ben Mullins / Unsplash

Centralrättade prov skulle ta bort logiken som gör att skolor konkurrerar med betygsättande snarare än utbildningskvalitet, skriver Hans Gustafsson, medlem i Lunds socialdemokratiska studentklubb.


I dagens Sverige möts elever som förtjänat platser på universitetsutbildningar av röda avslagstexter när de loggar in på antagning.se. Marknadsskolans mekanismer och betygssättningens utformning gör att privilegierade elever får gräddfil till högre utbildning. Det är inte bara orättvist utan också skadligt för samhället.

Problement med betygsinflation, friskolor och fuskbetyg är välkända. Skolinspektionen har pekat ut bland annat Campus Manilla, Lundsbergs, Östra Real och Täby Enskilda gymnasium som skolor där kursbetyg är högre än resultatet på nationella prov. Skolornas rektorer kan inte förklara varför. Det kan däremot vem som helst med en klassanalys. Skolorna består av en urban överklass och systemet tillåter att dessa grupper gynnas på andras bekostnad. Enda sättet att komma åt problemet är att ta ifrån enskilda skolor och lärare uppgiften att sätta betyg på sina elever genom att införa centralrättade prov.

Centralrättade prov skulle ta bort logiken som gör att skolor konkurrerar med betygsättande snarare än utbildningskvalitet. Nuvarande system – där lärare pressas att sätta högre betyg på sina elever – gynnar redan starka grupper. En starkt bidragande orsak till detta är det fria skolvalet. Föräldrar som valt skola ställer krav gentemot den i rollen som konsument. Rektorer vet att högre betyg lockar fler elever. Det är ett problem att samma enskilda skolor som har ett incitament att höja betygen också sätter dem. Att införa centralrättade prov skulle undanröja problemet.

Ett annat problem som reduceras är bildandet och genomslaget av lokala kunskapsstandarder. Lärare och rektorer har i första hand överblick över sin egen skola. Den lokala kontexten får påverkan på hur betygsnivåerna uttolkas. I en skola där i stort sett alla elever presterar över snittet, där föräldrarna sitter i styrelser och barnen pratar “fint”, finns risken att en kultur växer fram där alla elever anses implicit vara skickligare än deras provresultat utvisar. Lokala kunskapsstandarder är centralt för att förstå varför skolor som Campus Manilla och Lundsberg sätter fuskbetyg. Lärare och rektorer vill inte fuska. I stället utvecklar man en lokal kunskapsstandard som förklarar varför eleverna är förtjänta av högre betyg. Med införandet av centralrättade prov skulle problemet försvinna eftersom bedömande lärare rättar prov från hela landet, anonymt och utan lokal förankring.

Det finns naturligtvis risker med en mer centraliserad betygssättning. En vanlig invändning är att vissa elever helt enkelt är sämre på prov än andra examinationsformer. Därför bör inte hela betyget i en kurs sättas utifrån ett prov. Uppsatsskrivande bör ingå som en del i betygssättningen, där även dessa är centralrättade. Det är dock inte ett problem att den som har svårt för prov och uppsatsskrivning missgynnas i någon mån. Gymnasiebetyg är främst relevanta för att bli antagen till högre utbildning. Eftersom examination vid högre lärosäten nästan uteslutande genomförs genom prov och uppsatsskrivande är det naturligt att dessa färdigheter är relevanta för urvalet till högre utbildning. Alla system för betygssättning kommer missgynna någon grupp. Det är bättre att missgynna de som har svårt för prov- och uppsatsskrivning än att missgynna alla elever som inte går på överklasskolor.

Det är värt att lyfta fram att vi har ett fungerande system med centralrättade prov i Sverige idag. Det internationella IB-systemet finns som linje på många gymnasieskolor i landet. Där sätts upp till 80% av  betygen i ämnen utifrån slutprov i sista året på gymnasiet. Centralrättningen administreras av huvudkontoret i Schweiz. Enskilda elever vet inte vem som poängsätter deras prov. Personen kan vara från Nigeria, Israel eller Turkiet. Systemet jämför elever med ett globalt tvärsnitt. Det finns inte heller någon möjlighet för föräldrar att ifrågasätta betygssättningen. Vid felaktigheter finns naturligtvis möjlighet till överklagande.

Så länge vi har ett fritt skolval är det nödvändigt att införa ett liknande system i svensk skola. Vi kan inte tillåta de redan starka att få ännu större fördelar än de redan har genom att utnyttja ”friheterna” i skolsystemet. Statsminister Ulf Kristersson har aviserat att han vill införa centralrättade nationella prov som sätter tak för betygen. Låt oss göra oss redo för kampen med friskolelobbyn och kräva att han håller sitt löfte och gör upp med den orättvisa som dagens betygssättning innebär.

Hans Gustafsson, medlem i LSSK