EU revolutionerar arbetsmarknaden

EU revolutionerar arbetsmarknaden


EU är på väg att revolutionera arbetsmarknaden i Europa genom en lag som reglerar gigarbete via plattformar och det är europeiska socialdemokraters förtjänst. Lagförslaget är i ett slutskede och tunga institutioner inom unionen är överens om utformningen. Förslaget kommer stärka rättigheterna för de som arbetar via digitala plattformar. Det kommer göra att en del arbetare börjar klassificeras som anställda i stället för som egenföretagare. Därmed kommer de ges tillgång till bland annat anställningsskydd. Dessutom kommer alla som arbetar via plattformarna (Foodora, Lyft, etc) få skydd mot att behandlas omänskligt som ersättbara verktyg av jätteföretagen. Som vanligt spökar den svenska modellen när lagstiftning introduceras i Europa på arbetsmarknadsområdet men ventiler för att rymma den har tagits in i lagen. Vi ska förstå förslaget och vi ska ta åt oss äran för denna framgång för europeisk socialdemokrati.

Tänk dig att du arbetar för Foodora och klarar dig hyggligt på inkomsterna. Förutom ”anställningsintervjun” förs din kontakt med företaget uteslutande genom en app. Du har under en tid fått färre och färre uppdrag och plötsligt en dag slutar du erbjudas uppdrag helt. Något har gjort att algoritmen inte längre prioriterar dig. Vem ska du ringa? De som sköter ”anställningsprocessen” informerar dig att de minsann inte styr över algoritmerna. Du har berövats din inkomst, du vet inte varför och du har inga medel för att komma till rätta med problemet. Alieneringen är total du är bara en utsliten kugg i ett enormt maskineri. 

Precis denna situation kommer den nya lagen lösa. Den garanterar gigarbetare oavsett om de är att anse som anställda eller ”egenföretagare” en rätt att förstå hur algoritmen fungerar. Plattformsföretagen måste tillhandahålla information om vilka uppgifter algoritmerna övervakar, vilka system som styr fördelningen av arbete och enligt vilka kriterier. Dessutom måste de garantera sina arbetare möjligheten till mänsklig omprövning av beslut fattade av algoritmer. Gigarbetare kommer inte längre sluta få uppdrag utan möjlighet att förstå varför och utan möjlighet att kunna kontakta en människa som kan ompröva beslut. 

Allmänt skapar lagen dessutom en juridisk presumtion om att gigarbetare är anställda. Idag klassificeras gigarbetare i allt för stor utsträckning som företagare. Det trots att många i gigekonomin förtjänar sitt levebröd genom att arbeta för en enda arbetsgivare som kontrollerar deras arbetsliv. Det finns åtminstone cirka 30 miljoner gigarbetare i EU enligt Europeiska rådet även om bara en mindre del omklassificeras som arbetstagare kommer miljoner människor få stärkt anställningstrygghet. Tyvärr kommer presumtionen inte gälla alla områden som utgångspunkt. Arbetare garanteras inte att behandlas som anställda i skattesammanhang eller när det gäller rätt till sjukförsäkring och liknande. Medlemsstaterna har dock rätt att låta presumtionen gälla även på dessa områden.

Du kanske oroar dig över den svenska modellen och hur lagförslaget påverkar den. Sanningen är att principen om att arbetsmarknadens parter ska reglera arbetsmarknaden utan lagstiftarens ingrepp aldrig har haft fullt genomslag. Ytterst har domstolarna, inte parterna, alltid prövat frågor om stridsåtgärders laglighet eller uppsägningars giltighet. Ett ännu värre ”angrepp” på den svenska modellen var införandet av lagen om medbestämmanderätt och lagen om anställningsskydd 70- och 80-talet. Principen är viktig men likt alla principer kan den inte upprätthållas absolut. Vi bör acceptera att lagstiftning på arbetsmarknadsområdet har införts och kommer att införas. Det avgörande är att den införs till löntagarnas fördel och utan att köra över parterna. Vi måste delta i lagstiftningsarbetet i EU och säkerställa att svensk socialdemokrati gör gemensam sak med europeiska vänner för att säkerställa att människovärdet för arbetstagare i hela unionen säkerställs. Med det sagt, tack vare att vi deltagit i lagstiftningsarbetet, har ventiler byggts in i lagförslaget för att minimera ingrepp i nordiska arbetsmarknadstraditioner.

Visserligen lär få svenskar vara medvetna om förslaget inför EU-valet men det kan komma att förändra miljoners liv i unionen. Lagen är ett resultat av europeiska socialdemokraters hårda slit för att inte låta så kallade ”tech”-företag kringgå och slå sönder principerna för en ordnad och värdig arbetsmarknad. Vi ska vara stolta över vår framgång och vi ska äga den. Väljarna efterfrågar berättelser om våra egna konkreta politiska framgångar. Passa på att påpeka för väljarna i allmänhet att vi håller på att få bukt med problemen med gigekonomin och nästa gång du (kanske) beställer mat via Foodora var inte rädd att fråga budet om hen hört att Socialdemokraterna i Europa snart garanterar möjlighet till anställningsskydd och en mänsklig kontakt hos arbetsgivaren.