Debatt

Vi måste kräva mer av moderpartiet

Här har vi i S-studenter ett ansvar att på riktigt visa att vi är bryggan mellan akademin och arbetarrörelsen. Att när partiet saknar visioner så står vi redo att visa vägen framåt, skriver

Inför centralrättade prov

Centralrättade prov skulle ta bort logiken som gör att skolor konkurrerar med betygsättande snarare än utbildningskvalitet, skriver Hans Gustafsson, medlem i Lunds socialdemokratiska studentklubb. I dagens Sverige möts elever som förtjänat platser på

Det börjar här

Vässa pennan, samla tankarna och skriv. Det nya Libertas är här. Skicka in dina textbidrag här.