Chadi Toprak, redaktör

Några ord från redaktören

"Förnuftet kan upptäckas i historien, trots de stora motsägelserna och kaoset vi vid en ytlig betraktelse kan tro oss se". Det menar den tyska filosofen Friedrich Hegel. Den metod som Hegel kallar för

Det börjar här

Vässa pennan, samla tankarna och skriv. Det nya Libertas är här. Skicka in dina textbidrag här.