Yasmin Hussein: När meriter väger lätt krävs progressiv högskolepolitik

Arbetssökande på arbetsförmedlingen i Stockholms City.

Foto: Anders Wiklund / Scanpix.

 

Inför höstens budgetproposition har alliansen och Socialdemokraterna lanserat förslag för hur de vill förbättra högskolepolitiken. Gemensamt för många av åtgärderna är fokuset på kopplingen mellan högskolestudier och arbetsmarknaden. Ett tilltag som kritiserats för att ha en alldeles för snäv syn på syftet med högre utbildning. Socialdemokratiska studenter har i denna debatt ett ansvar för att lyfta hur god arbetslivsanknytning i högre utbildning är viktig för att överbrygga klasskillnader.

 

I artikeln “Meriter väger lätt” undersöker Jusektidningen och fackföreningen Naturvetarna vilken roll en students nätverk spelar för att få jobb. Enligt SCB får nämligen sju av tio jobb via kontakter. Frågeställningen i artikeln är “Vad får vi för samhälle när det är viktigare att känna rätt personer än att ha de bästa kunskaperna?”

 

Det är bland annat med den utgångspunkten som diskussioner om arbetslivsanknytning i högre utbildning borde föras. Det märks nu inför valrörelsen att många förslag om åtgärder kring högskolan kommer ha tydlig koppling till jobb. Det är ett, till synes, enkelt sätt för partierna att visa att de tar ansvar för ekonomin och jobben. Vissa av förslagen trycker starkt på samverkan till näringslivet och detta är frustrerande för alla som har högre ambitioner för utbildningens roll i samhället.

 

I debatten om att implementera förbättrad arbetslivsanknytning hos högskolorna kan det lätt bli polariserat. Grovt förenklat kan det beskrivas som att det idag finns en grupp som driver på för att akademin ska producera utbildning mer anpassat efter näringslivets behov. Studenters anställningsbarhet är det övergripande målet för högre utbildning, varje år som studenter tillbringar mer än planerat i högskolan ses som slöseri med samhällets resurser. Detta gör det än viktigare att det finns en progressiv vänster som inte lämnar fältet öppet för borgarna när åtgärder kring arbetslivsanknytning presenteras. Det är en viktig uppgift att se till att fokus landar på det väsentliga: att arbetslivsanknytning handlar om att överbrygga klasskillnader.

 

Som socialdemokrater är vi inte främmande för åtgärder som syftar till att bredda rekryteringen. Din bakgrund ska inte avgöra vilken framtid du kan drömma om. Idén om jämlika villkor till utbildning bör inte begränsas till att gälla enbart på vägen till universitetet, utan bör även gälla efter avslutad utbildning. På en arbetsmarknad där sociala kontakter har stor betydelse är det viktigt med en god arbetslivsanknytning som bidrar till att minska betydelsen av studenters klassbakgrund. Det handlar om att vi idag allt mer har en arbetsmarknad där tjänster inte utlyses och tillsätts via kontakter. Företag och organisationer använder hellre informella nätverk än att gå via arbetsförmedlingen. Forskning från IFAU(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar också att en av anledningarna till att arbetsmarknaden är så pass etniskt segregerad beror på att chefer hellre anställer personer som liknar dem själva. De stora förlorarna på en arbetsmarknad som allt mer byggs upp av informella nätverk än meriter blir unga från studieovana hem och personer med utomeuropeiskt bakgrund.

 

I ett sådant läge är det provocerande att ignorera hur viktig frågan om arbetsmarknaden och högskolan är för många studenter. Vi socialdemokratiska studenter bär ett ansvar att vara den förnuftiga rösten i den infekterade debatten om arbetslivsanknytning. Det går inte ut på att reservationslöst hylla Socialdemokraternas förslag om studentmedarbetare och det betyder heller inte att vi ska undvika att tala om vikten av fungerade arbetslivsanknytning. Vi vet att akademisk frihet inte står i motsättning till att studenter får en så användbar utbildning som möjligt. Vi måste ta över arenan från de aktörer som saknar en genomgripande ide om högre utbildnings roll och visa på en socialdemokratisk högskolepolitik som möjliggör för fler att uppfylla sina drömmar. Detta är vi skyldiga alla de studenter som saknar möjligheterna att mingla sig fram till ett kvalificerat jobb efter studierna.

 

Yasmin Hussein

Förbundsstyrelseledamot i Socialdemokratiska studentförbundet

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *