Arbetarrörelsens högskola

Kriskommissionens rapport som offentliggjordes  den 15 februari innehåller många intressanta tankar om Socialdemokratins omstart och förändring. Förutom idéer om Socialdemokratins politik, omvärldssyn och partiorganisationen finns det två visionära tankar  under rubriken “Vår roll i världen”. Den ena handlar om att arbetarrörelsen behöver en egen nyhetstidning. Den andra tanken formuleras kortfattat här till höger:

Arbetarrörelsen bör också överväga att satsa på att starta en egen högskola, ett
”progressivt universitet”, som är kopplad till rörelsen men vars akademiska inriktning
är helt självständig.

Den tanken eller frågan som stannar kvar efter att läst dessa rader är; hur annorlunda skulle Sverige och Socialdemokratin varit om vi hade haft en egen högskolan? En arbetarrörelsens högskola som producerade forskning med ett tydligt vänsterperspektiv skulle vara en tillgång för hela arbetarrörelsen, framförallt för LO och SAP. För att motivera politiska reformer behöver Socialdemokratin en grund, vad är bättre än forskning? Bevisbaserad politik är nyckeln till att kunna förändra ett samhälle. Att reformer är grundade på någonting annat än endast “jag tycker” eller ideologiska resonemang gör stor skillnad.

Drömmen om en arbetarrörelsens högskola är en dröm värd att kämpa för. Där arbetarrörelsen utbildar sina egna akademiker och skapar forskning som bidrar till ett bättre samhälle. Vi får inte låta oss stanna vid visioner och drömmar. Om vi vill förändra samhället skulle en egen högskola vara ett steg i rätt riktning. En högskola som kan utbilda en ny generation av vänsterakademiker.

Låt oss aldrig glömma dessa tre rader i Kriskommissionens rapport!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *