Vikten av vårt förbund

img_5250-1600x1000

 

Många ifrågasätter ibland om det finns någon möjlighet för internpåverkan i vår rörelse idag på samma sätt som man föreställer sig att det kan eller borde vara. Det är positivt att ifrågasätta hur det är förskaffat men allra mest positivt är det när ens motionsutkast eller vilja att påverka politiken också ges gehör.

 

Torsdagen den 27 oktober nåddes vi nämligen av den glädjande nyheten att riksdagsledamoten Mattias Jonsson (S) från Göteborg kommer att lyfta S-studenters  kongressbeslut om att införa tekniska innovationer i välfärden.

 

Detta är inte minst glädjande för oss som satt med i S-Studenters utskott med ansvar för förslaget att få se det lyftas i riksdagen av Jonsson. Förslaget fick det temporära arbetsnamnet ”feministiska innovationskatapulter” (lätt skämtsamt för att underlätta långa dagar av politiskt arbete och slit) men döptes slutligen till ”tekniska välfärdsinnovationer”. Jonsson har vidarearbetat reformen med en fondfinansiering och ska motionera om detta till riksdagen.

 

Som Jonsson skriver i sin motion är det så att den mansdominerade industrin har tillgång till både kapital och forskning. Så måste även bli fallet i de kvinnodominerande yrkessektorerna. Det är inte ett spörsmål, det är en självklarhet.

 

Vi hoppas att den socialdemokratiskt ledda regeringen ställer sig positivt till Jonssons motion om att se över, genomlysa och finansiera forskning för effektivare arbetssätt och minskat slitage på våra kroppar. Vi hoppas även på att regeringen ser detta som ett komplement och vill vidare bygga samt implementera dess idé i den svenska modellen.

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till Jonsson och säga att det glädjer oss att se en praktisk feministisk reform diskuteras på allvar och att få bevittna en arbetarrörelses organisationsförmåga i sitt esse.

 

Per Stenius, student (LSSK)

Julia Bergh, politisk samordnare, (Demos)

Ulrika Ström, socialsekreterare, (SSK)

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *