Fattiga medborgare ger fattiga barn

End Child Poverty Rally
‘Fler måste klara sig på lägsta nivån i föräldrarförsäkringen’ skriver Sydsvenskans Sara Håkansson idag. ‘Det blir vanligare även för äldre föräldrar. /…/ För tio år sedan betalades 11,6 procent av alla föräldradagar ut på grundnivå, idag har det ökat till 16,6 procent’ fortsätter artikeln. Inget nytt, men med tanke på konsekvenserna tål det att upprepas. Vad som inte nämns i artikeln är det självklara nämligen att det är politiska prioriteringar som gjorts. Jobbskatteavdrag till exempel. Rädda barnen är tydligare med vad aktiv politik åstadkommer:
‘Utan den ekonomiska familjepolitiken skulle den relativa fattigdomen i Sverige legat stadigt mellan 24 och 26 procent. Med den ekonomiska familjepolitiken låg den relativa fattigdomen fram till ca 2003/2004 kring 10 procent. Därefter har den suc