Vart är Folkpartiet på väg?

Folkpartiet håller på att gå ifrån sina liberala värderingar. I både utbildnings- och integrationspolitiken går utvecklingen mot hårdare tag och allt större press på individen. Partiet fiskar i grumliga vatten. Det menar Mohammed Kossir, Borås S-studenter och Roshan Yigit, Socialdemokratiska Handelsstudenter. 

Det håller på att svänga ner för Folkpartiet. Det har det gjort ett tag nu. Mest har det låga förtroendet för partiet påverkats av deras katastrofala misslyckande inom skol- och integrationspolitiken.

Allt fler unga bemöts av en turbulent arbetsmarknad med alltför höga krav som inte kan bemötas av elevernas ständigt sjunkande betygnivå. Det krävs en rejäl satsning av resurser för att säkerställa en trygg och produktiv miljö för eleverna och för att kunna förbereda dem inför denna arbetsmarknad. Vad vi ser istället är en allt stressigare och mer konkurrensutsatt miljö. Istället för att öka resurserna till skolan och öka antalet lärare så blir betygssättningen och examinationsmomenten en allt viktigare del av läraryrket när vad eleverna egentligen behöver är fler och närvarande lärare

Ett tydligt bevis på detta misslyckande är en undersökning som Lärarnas tidning låtit göra och där ca 1200 lärare frågats ut om Jan Björklunds skolreformer: lärarlegitimationen, nya betygsskalan och nya lärarutbildningen. Undersökningen visar ett tydligt missnöje bland lärarna gentemot reformerna samtidigt som utbildningsministern får bottenbetyg. För att ytterligare förvärra situationen för unga har Folkpartiet föreslagit införandet av ungdomslöner. Detta förslag, som skulle försvåra förhållandena ytterligare för ungdomar på arbetsmarknaden och leda till slavlöner på svensk arbetsmarknad, har fått stor kritik och därmed också åsidosatts.

Lika illa har det gått med integrationspolitiken där framstegen är väldigt få men problemen många. Med folkpartisten Erik Ullenhag som integrationsminister och Jan Björklund i spetsen har segregationen ökat men samtidigt även trakasserier mot invandrare. Sådan har utvecklingen varit under högerregeringens sex år vid makten.

Folkpartiets senaste förslag som fått mycket uppmärksamhet i medier går ut på att tvinga invandrare till att ta ett arbete där det erbjuds, oavsett geografiska och personliga förhållanden. Detta förslag är provocerande då det varken tar hänsyn till individuella faktorer eller sociala omständigheter. Detta är ännu ett i leden av försök från Folkpartiets sida att locka till sig väljare som tenderar att ha högerextrema åsikter, och ett tydligt exempel på att Folkpartiet sakta men säkert överger sina liberala värderingar.

Mohammed Kossir, Borås S-Studenter

Roshan Yigit, Socialdemokratiska Handelsstudenter i Göteborg

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *