Våga finansiera reformpolitiken!

Taxes!

Var finns alternativen när Reinfeldts visionslösa tomprat har lagt sig som ett tungt kvävande täcke över samhällsdebatten, fårgar sig Samuel Kazen Orrefur.
”Nej, ekonomin klarar inte, reformutrymmet är för litet, vi måste hålla budgetdisciplinen…” Den en gång visionära, reformistiska socialdemokratin har dragits ner i högerns skattesänkarträsk. Höjd skatt är ett icke-alternativ, det finns överhuvudtaget inte på dagordningen. Att vinna val handlar inte längre om att forma och skapa utan om att beskära idéerna så de passar dagens budgetramar. Politiken handlar om att förvalta istället för att förändra.
Vill socialdemokraterna tillbaks på banan krävs en ny reformistisk agenda. Den som på allvar tror på demokratin och politiken som en positiv samhällsförändrande kraft måste också vara beredd att betala höga skatter. Hög skatt är bra för Sverige av följande anledningar:
1. Hög skatt gynnar tillväxten. Tillväxt kräver att människor har tid, konsumtionslust och pengar. I ett samhälle med stora klyftor har många människor inte råd att konsumera. För att effektivt utnyttja alla människors potential som producenter och konsumenter bör staten ta pengar från de som har för mycket och ge till de som inte har råd.
2. Offentlig konsumtion är bättre än privat. Individer tenderar ofta att köpa hälsovådliga, onödiga och miljöfarliga ting som de vid närmare eftertanke inte vill ha eller mår bra av. Pengar som innehas gemensamt måste däremot genomgå en medveten demokratisk process före konsumtion. Hög skatt i kombination med demokrati tvingar individen att tänka efter var samhällets resurser gör störst nytta. Det leder till långsiktig, etisk, nyttig och miljövänlig konsumtion.
3. Hög skatt är samhällsekonomiskt effektivt. En hög skatt möjliggör offentliga projekt och kollektiva nyttigheter. Vi kan få badhus, lekparker, skolor, torg, gångstigar, kollektivtrafik osv. som kommer alla till del. En krona som investeras kollektivt skapar större nytta och kommer fler till del än en krona som läggs på privatbyggen. Medan kommunala badhuset används dagligen står grannens privata swimmingpool tom. Ekonomisk effektivitet handlar inte bara om pengar och ägande utom om att få valuta för pengarna, att få sådant människor tycker är värdefullt, sådant som öka livskvalitén.
Socialdemokratins visionära förfall och acceptans av lågskattepolitiken kan på sikt leda till ekonomisk instabilitet, känslighet för konjunktursvackor, otrygghet, lägre tillväxt samt ineffektiv, miljöfarlig konsumtion av meningslösa varor och tjänster som exempelvis flygresor och telefonförsäljning. Sverige förtjänar bättre. En ny reformistisk socialdemokrati måste vända fokus från Reindfeldts ”vi som jobbar” till ”vi som betalar skatt”. Samla de goda skattebetalarna kring medborgarbegreppet och fokusera på vad vi kan skapa för våra gemensamma resurser istället för vad som finns i den egna plånboken.

Skrivet av Simon Kazen Orrefur
SSU

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *