Vad är problemet, professor Oscarsson?

Tidskriften Riksdag & Departement granskar i sitt senaste nummer riksdagsledamöternas
utbildningsnivå. I artikeln redovisar man hur många av ledamöterna från de olika partierna
som har en högskoleutbildning. Resultatet av undersökningen kommenteras av bland andra
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap.

Artikelns vinkel är märklig: ”S hamnar på efterkälken”, lyder rubriken. Själva texten inleds
med att Ekengren Oscarsson säger att Socialdemokraterna har ”anmärkningsvärt låga siffror” i fråga om
andelen högskoleutbildade riksdagsledamöter. Han fortsätter med att ”bristen på akademiker
i riksdagen” kan förklara att S ”förlorar röster i storstäderna” eftersom partiet genom sin
sammansättning ”inte lyckats fånga upp … människors vardag”. Det är tämligen långtgående
påståenden.

Andelen svenskar med någon form av eftergymnasial utbildning var i fjol 38 procent;
24 procent hade en eftergymnasial utbildning längre än tre år [1]. Andelen
socialdemokratiska riksdagsledamöter med högskoleutbildning är i år 51 procent, och 46 procent
av S-ledamöterna har studerat vid högskola i två (!) år eller mer. Därmed är de betydligt
mer utbildade än befolkningen i helhet. Så vilken kälke är det egentligen Riksdag &
Departement pratar om?

Förklaringen återfinns i jämförelsen med de andra partierna: av alla riksdagsledamöter har 74
procent läst vid högskola. Vad kan man dra för slutsats av det? Möjligen två stycken: För
det första att Socialdemokraternas riksdagsgrupp är mest representativ för folket i helhet. För
det andra att Ekengren Oscarsson tycks se det som ett problem. Det har han all rätt att göra,
men han borde hålla sig för god att använda sin professorstitel för att närmast rekommendera
Socialdemokraterna att för sin egen fortlevnads skull porta människor utan högskoleutbildning från
landets högsta beslutande organ.

Det är riktigt att svenska rikspolitiker i genomsnitt har kortare utbildning än exempelvis
amerikanska och franska politiker på nationell nivå. Ändå är det väl knappast någon som
skulle vilja byta ut våra riksdagsledamöter mot dessa länders parlamentariker? Det är ju
besluten som räknas, och just USA och Frankrike är exempel som motbevisar att hög
utbildning hos de folkvalda skulle vara ett vaccin mot dåligt omdöme.

Med detta sagt måste vikten av att politik, utöver värderingar, ska grundas på vetenskap
framhållas. Lyckligtvis finns det ingen motsättning mellan det och att ha en folkrepresentativ
riksdagsgrupp (något Socialdemokraterna demonstrerat med exempelvis konstruktionen av
den svenska välfärdsstaten). Den akademiker som hävdar det, eller att människor utan högre
utbildning per definition är undermåliga beslutsfattare, är själv oakademisk. Det finns som
sagt inget vetenskapligt stöd för en sådan konklusion.

Så till frågan om den socialdemokratiska riksdagsgruppen genom sin utbildningsnivå
skrämmer i väg storstadsväljarna. Det kan förvisso inte förnekas att igenkänningsfaktorer
spelar en viss roll i valet av företrädare, särskilt ju mindre de politiska skillnaderna mellan
dessa blir. Men hur ser egentligen utbildningsnivån ut i Storstockholm, Göteborg och Malmö?

I några av landets kommuner är andelen högskoleutbildade tydligt högre än i S-riksdagsgruppen. Det rör
sig om Danderyd, Lund, Lidingö, Lomma och Täby. Där har mellan 57 och 71 procent någon
form av eftergymnasial utbildning [1]. Med undantag för Lund är dessa klassiskt högborgerliga
fästen. Det är inte där Socialdemokraterna vinner eller förlorar riksdagsval.

I ytterligare några kommuner – Solna, Uppsala, Stockholm, Umeå, Nacka, Sollentuna,
Vaxholm, Linköping, Mölndal och Vellinge – är utbildningsgraden i jämnhöjd med den
socialdemokratiska riksdagsgruppens [1].

Det är således inte helt enkelt att få ihop dessa siffror med en massflykt från S; om
storstadsväljarna vore ledamöter i ett riksdagsparti skulle de ju utbildningsmässigt sett åka
samma ”efterkälke” som sina socialdemokratiska kollegor. Men det kanske professor Oscarsson inte
känner till?

Daniel Johansson
Ledamot i Socialdemokratiska studentförbundets förbundsstyrelse, läkarstudent och medlem i
styrgruppen för Arbetarrörelsens forskarnätverk

[1] Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/Product____9565.aspx (hämtad 2011-
11-01)

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *