Utbildning rustar oss för framtiden

Sverige håller på att halka efter när det kommer till investeringar för arbetsmarknadens omställning. Därför behövs en utbildningspolitisk offensiv, skriver Nasra Ali, Anton Jordås och Frida Gunnarsson

 

Behovet av arbetsmarknadens omställning och underlättande av det livslånga lärandet är frågor som diskuterats flitigt under det senaste året. Yrken försvinner och sjunker i popularitet vilket leder till brister i vissa branscher, överflöd i andra och ett behov av adekvat utbildning som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) larmar om bristen på anställda i offentlig sektor och skrev i Rekryteringsrapport 2018 att vi, för att klara resursbehovet inom offentlig sektor behöver anställa mer än 50 % av alla som kommer i arbetsför ålder fram till 2026. Det kan låta som en omöjlig kalkyl men oavsett förutsättningar är det ett reellt problem och en av våra viktigaste arbetsmarknadspolitiska uppgifter framöver.

 

Det är i digitaliseringen allt börjar. Arbete som tidigare krävt arbetskraft automatiseras och i övergången mellan det analoga och det digitala gäller det att hålla sig på tårna. Regeringen har ställt upp höga mål för digitaliseringspolitiken och menar att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.  För 15 år sedan var Sverige världsledande – idag har vi en lång väg tillbaka till toppen. För att nå dit behövs satsningar och investeringar. Det är just detta som kan ses som räddningen på det stora resursglapp vi går till mötes inom offentlig sektor. World Economic Forum menar att 50% av arbetsuppgifterna kan automatiseras inom 20 år, men för att nå dit krävs stora investeringar. Danmark lägger 2 % av BNP på digitalisering – kanske bör samma sak gälla Sverige?

 

På framtidens arbetsmarknad kommer fler yrkesgrupper, bland annat sjuksköterskor och lärare, uppleva att de istället för att administrera kan lägga tiden på de uppgifter som hör till yrkets kärnuppgift. Alla kommer dock inte vara lyckligt lottade. Till denna kategori hör exempelvis många inom ekonomyrket, där jobb riskerar att helt försvinna. Här krävs att arbetsmarknadens parter tar ansvar men också en arbetsmarknadspolitik som möjliggör omställning. Förslag som innebär möjligheter att arbeta och studera på deltid är insatser i rätt riktning. Detta görs redan inom vissa regioner vad gäller läraryrket och kan implementeras inom fler yrken.

 

Utbildningspolitiken behöver både se till att fler utbildar sig till yrken inom offentlig sektor och att det finns alternativ för personer i arbetslivet i behov av att byta karriärväg. Under mandatperioden har regeringen utökat platserna på bland annat lärar- och polisutbildningen. Dock är många av dessa platser tomma vilket indikerar att det framöver krävs mer och fler insatser. En sådan kan vara att avskrivning av studielån eller införande av studielön för personer som utbildar sig till ett bristyrke. Vi behöver även öppna upp högskolan för fler genom att införa ett mer generöst och flexibelt studiemedelssystem, där åldersgränsen för studiemedel höjs och antal veckor utökas. Vidare krävs ett resurstilldelningssystem som möjliggör för fler distans-, kvälls och sommarkurser.

 

Dessa reformer bör inte smalnas av och ses som bara “högskolefrågor för studenter”. Det är en fråga om samhällets framtid och här måste arbetsmarknadens parter likt politiken ta sitt ansvar. Vi menar att kompetensutveckling och omställningsförmåga inte är enbart individens ansvar. För den bästa tryggheten är vetskapen om att man har en utbildning som efterfrågas och möjligheterna till kompetensutveckling.

 

För att tackla den utmaning som vi står inför krävs en stark politisk vilja och stora investeringar. Utan dem riskerar vi inte bara den välfärdsmodell vi har idag – utan även Sveriges konkurrenskraft på sikt. Det bör intressera alla politiska partier och vi i i S-studenter hoppas att frågorna börjar tas på allvar för dessa utmaningar kan inte vänta.

 

Nasra Ali, förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
Frida Gunnarsson, vice ordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
Anton Jordås, förbundssekreterare, Socialdemokratiska studentförbundet

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *