USA tycks alltid gå fria


Den så kallade “allierade” sidan under andra världskriget har länge kommit undan när det kommer till att bete sig illa och de brott och lidanden de orsakade under andra världskriget. Så här 75 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki borde det inte vara främmande för någon att hävda att de bomber som USA fällde över Japan var och är brott jämförbara med nazisternas massutrotning av bland annat judar under Förintelsen.


Genom dessa två bomber ödelades två städer, över 200.000 människor dödades med en gång och fram till våra dagar dör fortfarande människor av cancersjukdomar till följd av radioaktiv strålning. För att inte tala om det enorma lidandet bland civila överlevande offer. Bland de döda var uppemot 20.000 koreanska slavarbetare under det japanska imperiet. Människoliv till synes utan värde varken för dess härskare eller “befriare”. Detta till trots är USA helt friskrivna från ansvar enligt ett fredsavtal mellan länderna som undertecknades 1951 under USAs ockupation av landet, som avslutades 1952. 


Detta är inte det enda brott USA gjorts sig skyldiga till i världen, men det kan fungera som ett gott exempel. I historieböckerna har många av oss lärt att bomberna fick stopp på det förödande kriget som angick hela världen på ett eller annat sätt. Men vid en mer kritisk anblick framkommer både kritik som säger att japanerna redan var beredda att ge upp innan bomberna eller det ännu mer anmärkningsvärda, att bomberna var en uppvisning för att upprätthålla och etablera en framtida maktbalans gentemot det Sovjetunionen som under kriget fortfarande var en allierad till USA. 


Stämmer det fick alltså ett hutlöst antal civila sätta livet till därför att den amerikanska presidenten Truman ville spänna musklerna. En makaber uppvisning i hänsynslöshet och likgiltighet inför mänskliga liv som USA sedan genom historien, både före och efter, uppvisat och upprepat. I ljuset av de amerikanska systematiska brotten mot mänskligheten måste det sägas att det politiska förhållande som råder mot USA i både Europa och Sverige närmast kan kallas flat. 


Att dessa, med de bevingade orden, satans mördare ska få fortsätta hålla på, öva militärt i vårt land och eventuellt med kärnvapen är en sorg för varenda människa som bekänner sin övertygelse till den internationella solidariteten. Tyvärr tillåts det i vårt land, oavsett alla fina tal om kärnvapennedrustning. Den moraliska tveksamheten torde vara lika stor oavsett om det avser en industriell mordapparat som Förintelsen eller en experimentell maktuppvisning i form av atombomber. Men USA tycks alltid gå fria.


Alexander Petersson, medlem i S-studenter

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *