Tiggeriförbud är under all värdighet

image11-514x343

 

I går gick civilminister Ardalan Shekarabi ut i media och meddelade att han är öppen för idén att införa lokala och alternativt nationella restriktioner för tiggeri. Regeringen menar att denna metod har fungerat i våra grannländer Danmark och Norge. Det är oroande att regeringen bemannar retorik som tillhör den högerextrema diskursen. Denna retorik står i bjärt kontrast till våra socialdemokratiska värderingar, och den förstärker de fördomar som existerar mot tiggande människor.

 

Vänstern och socialdemokratin har länge fört en lång och mödosam debatt mot de högervindar som åberopar tiggeriförbud. Många engagerade människor inom dessa kretsar har jobbat länge för att motverka det hat och fördomar som existerar mot tiggare. Denna strid och diskurs som vi har fört för att undanhålla drakoniska lagar mot de allra mest utsatta i samhället undanröjs nu av civilministern som legitimerar de lögner och felaktigheter som svärmar i debatten kring tiggeri och fattigdom.

 

Ett av de argument som använts för förbud är bland annat att tiggare förstör stadsbilden. Detta är en kantig och våldsam syn på människor som lever i avgrunden av samhällets socioekonomiska sfär. Tanken att renheten av en asfalterad gata är viktigare än att en människa får mat i magen och tak över huvudet är inhuman. Socialdemokratins ideologi ska sätta människan och hennes behov i första rummet, inte material eller samhällets utseende. Samhället är en konstruktion som ska tillgodose människors behov, inte tvärtom.

 

Tiggeriförbud är också ett lagförslag som må dölja fattigdom, men når aldrig roten till problemet. Detta lagförslag kommer endast dölja de symptom som yttrar sig i affekt av diskriminering och allvarlig fattigdom. Socialdemokratin ska stå på förfronten i att motverka symptomen av armod och fattigdom som skapas av det klassamhälle vi lever i, inte sopa dem under mattan och gömma det. Socialdemokratisk ideologi bör gå till botten med fattigdom som är en produkt av den ekonomi i vilken vi lever.

 

Där finns många alternativ till att förbjuda tiggeri: man skulle kunna sätta press på tiggande EU-migranters hemländer för att få dem att hjälpa sina medborgare. Man skulle även kunna investera i de samhällen och områden tiggare kommer ifrån för att se till att de har ett hållbart levebröd. Alternativen är många till just det som regeringen föreslår. Att förbjuda tiggeri är under all värdighet för en socialdemokratisk regering.

 

 

Sebastian Nilsson Qvist

Libertas redaktion

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *