Tågolyckan föregicks av varningar

Foto: Jimmy Smith

Kvinnan som skadades svårast i tågolyckan avled. Utredning pågår om vad som gick fel och rapport kommer att dröja. Vad som händer framöver är därför svårt att sia om, men vad som har hänti SJ är desto tydligare. Det är en myt att samhällsägda bolag inte kan gå bra. Precis som privatägda bolag kan man sätta höga vinstkrav och anställa folk som lovar att uppnå dem. Och pengar kan alltid sparas. För utgifter är något man alltid kan minska för att förbättra balansräkningen. Vad som är mycket svårare att kalkylera är de indirekta kostnaderna. Vi kommer aldrig få veta om kvinnan fortfarande hade kunnat vara vid livet om SJ hade prioriterat underhåll och erfaren bemanning framför vinster. Detta för att följderna av besparingar inte omedelbart svarar på åtgärden. För varje lokförare som är trött och banarbetare som saknar erfarenhet ökar risken för olyckor. Det märks inte eftersom olyckor ändå inträffar relativt sällan och dessutom finns det vid varje given olycka flera saker som skulle gjort att just den olyckan inte inträffade. Dock saknas inte indikationer på att problemet är större än en enskild persons misstag. Underhållet minskar trots att pengar finns. Trafikverket är tydliga med att underhållet är eftersatt och enskilda anställda på SJ har påpekat brister trots att de riskerar repressalier. Fler olyckor kan följa, men marknadsfundamentalister kommer fortsätta hävda att det privata ägandet garanterar effektivitet. Är det inte dags att börja diskutera vad olika politiska aktörer lägger in i ordet effektivitet?

Skrivet av Jesper Alex-Petersen, Libertas redaktion

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *