Studieavgifter är jämlikhetsvidrigt

image

 

Min mamma hoppade av skolan i högstadiet. Flera år senare kunde hon, tack vare socialdemokratiska utbildningsreformer, ta igen både högstadiet och gymnasiet på Komvux, avgiftsfritt och lättillgängligt. Några år senare började hon, som första person i sin släkt, att studera vidare på högskolan. Detta tack vare att utbildningen var avgiftsfri och att hon också kunde ta studiemedel. Hon kunde således, trots att hon kom från ett studieovant hem och trots att hon hoppade av skolan, få möjligheten till utbildning.

 

Det socialdemokratin sa genom sina reformer var: vi ser att du har det tufft, men vi ger dig fler chanser. Vi ger inte upp om dig och vi tror att din framtid är ljus. Vi tror på dig när du kanske tror allra minst på dig själv.

 

Jag brukar berätta min mammas historia i olika politiska sammanhang. Inte för att den egentligen är särskilt unik, snarare tvärtom. Det är en historia om Sverige, om arbetarrörelsen och vad som skiljer borgerlig och socialdemokratisk utbildningspolitik åt. Och den blir särskilt viktig i en tid då två borgerliga ungdomsförbund, MUF och LUF, på olika sätt vill inskränka allas rätt och möjlighet till utbildning.

 

Ärligt talat känns det frustrerande att vi ännu en gång behöver debattera detta seglivade förslag om studieavgifter. Med all den fakta och evidens som finns borde dessa rent antiintellektuella idéer ha lämnats utanför det seriösa politiska samtalet. Dessa förslag skulle inte bara slå hårt mot enskilda individer utan också mot hela samhället.

 

 

Den sociala snedrekryteringen till högskolan är fortfarande stor. Det är drygt tre gånger så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar bara har gymnasieutbildning. Ekvationen är som sådan att ju längre utbildning dina föräldrar har, desto större är sannolikheten att du studerar vidare. Klassbakgrund ger helt olika möjligheter för människor att försörja sig under studietiden. Att ta lån för studier avskräcker främst personer från studieovana hem.

 

 

Vill man använda utbildningsväsendet till att förstärka klassamhället och segregation är studieavgifter perfekt. Det kommer att leda till att redan vidgade klassklyftor blir ännu större. Om det är vad MUF och LUF vill borde de vara ärliga med det, istället för att linda in den strävan i retorik om att studieavgifter skulle öka kvalitén, attraktiviteten och göra det mer lönsamt att utbilda sig. För det är ju inte sant. Tvärtom. Det enda studieavgifter skulle göra är att stänga ute en mängd människor från möjligheten till utbildning.

 

 

Dessutom är det förvånande att två ungdomsförbund föreslår detta i en tid då högskolan och universiteten kommer att spela en allt mer viktig roll på en snabbföränderlig arbetsmarknad. I vår obeständiga värld kommer det bli viktigare och viktigare att kunna vidareutbilda sig genom hela livet och kunna byta yrkesbana. Framförallt är det ett sätt att ge människor som fått det sämre på grund av att ens jobb eller bransch har försvunnit eller konkurrerats ut en ny möjlighet. Ett sätt att på riktigt skapa framtidshopp istället för missnöje. Antirasism i praktiken, kanske vi kan kalla det.

 

 

Kanske stavas socialdemokratins vassaste verktyg i kampen mot rasism, antietablissemang och missnöje, utbildning. Inte så sexigt, inte så plakatpolitik. Men kanske är det en av de viktigaste lärdomarna från den amerikanske valrörelsen?

 

 

Min mamma fick fler möjligheter. Hennes liv hade sett helt annorlunda ut om socialdemokratin inte banat vägen för henne genom kraftfulla reformer. Och det är väl politikens och socialdemokratins absolut viktigaste uppgift: att tro på människor när människor tror som alla minst på sig själva.

 

Elin Ylvasdotter

S-studenters förbundsordförande

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *