Stora brister i det nya sjukskrivningssystemet

Idag publicerar flera medier artiklar om att sjukas arbetsförmåga prövas för sällan hos Försäkringskassan. Detta presenteras idag av Riksrevisionens granskning. Försäkringskassan prövade sjukskrivnas arbetsförmåga fram till 1 juli 2008. Försäkringskassan skulle redan då, före regelskiftet som följde, alltid pröva om en sjukskriven kan klara ett annat jobb. Dock lyckades Försäkringskassan bara uppfylla detta i sju fall av tio. Den 1 juli i fjol började nya sjukskrivningsregler gälla där det finns fasta tidsangivelser för när en sjukskriven persons arbetsförmåga ska bedömas. Riksrevisionen konstaterar att detta nya system förenklar för Försäkringskassan, men att det råder stora brister i hur det nya sjukskrivningssystemet ska få fler sjukskrivna att komma tillbaka till ett aktivt yrkesliv.

Riksrevisionens rapport visar också att läkarna är dåliga på att bedöma om den sjukskrivna patienten skulle kunna klara ett annat arbete. Bland läkarna som deltagit menar 70 procent att de tycker att det är svårt att bedöma arbetsförmågan. På Dagens medicin kommenteras artikeln på följande vis:

“…fråga om det nu kommit till det godtyckliga gränsland där vi som läkare skall bedöma arbetsförmågan efter hela arbetsmarknaden. Så länge man inte är medvetslös borde det väl finnas någon arbetsuppgift man kan utföra, är det där gränsen skall gå?…”

…” Tack doktorer, för att ni motsätter er! Den dagen sjukvården, oavsett vem, börjar mäta eller träna en människas arbetsförmåga (vilket arbete exempelvis?), och bevare mig, sätter som mål att patienten skall i arbete. Sjukvårdens uppgift är att få patienten frisk och vid god hälsa, med eller utan arbete. Frågan om arbete är faktiskt inte sjukvårdens uppgift, det är en politiks fråga. Mig veterligen finns inga validerade test som mäter en människas arbetsförmåga!…”

Stort missnöje mot försäkringskassans nya regelverk sedan tidigare

Det är väldigt många som har synpunkter om ändringarna som varit i försäkringskassan. Här ser ni ytterligare några som uttrycker sitt missnöje mot Försäkringskassan och de nya reglerna.

På filmen nedan uttrycker filmmakaren ett utanförskap.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Y35qNyZoSmw]

Ytterligare sarkastisk film om försäkringskassans nya riktlinjer

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wXoItUS6ofo]

Även Försäkringskassan har gjort en reklamfilm för att informera om läget.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iS1DKRF-9MI]

Vad tycker du? Vad innebär dessa förändringar för dig?

Läs mer:

DN: Sjukas arbetsförmåga prövas för sällan
PA: Sjukas arbetsförmåga har prövats för sällan
DM: Läkares sjukskrivningar kritiseras

/ Skrivet av Linda Schoultz, redaktionsmedlem i Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *