Status quo

Eurovision-2016-Stockholm

 

Den 14 maj 2016 anordnar Sverige Eurovision Song Contests final, ett stort arrangemang som kommer att sändas ut till miljoner tv-tittare runtom i världen, inte bara i Europa. Under såväl semifinalerna som finalen kommer mångas blickar vändas hit, det handlar om att visa upp Sveriges bästa sidor och visa att vi kan ta hand om alla de olika representanter från Europas alla länder som ska tävla om den prestigefyllda titeln. Inom programmets ramar ryms en stor bredd av olika tävlanden, varav många bidrag och medtävlanden inte är utan kontrovers. Bland annat kan det nämnas Israel och Ryssland, två länder som i vanliga fall är omstridda, och ESC är inget undantag. Stadgarna för ESC säger att bidragen som framförs i tävlinge inte får lov att innehålla några politiska budskap, en regel som säkerligen uppstått i samband med det mer omfattande politiska, Europeiska projektet som bland annat mynnat ut i EU, EMU, EES och en rad andra samarbeten. Frågan är hur rimlig regeln är idag, eller om den någonsin har varit det.

 

Anledningen till att jag tar upp just ESC är för att Eurovision inte sällan används för att nå ut med vissa signaler till alla de miljoner människor som tittar på programmet. I år har det väckts röster om huruvida Ukrainas bidrag “1944”, som handlar om Josef Stalins tvångsförflyttning av krimtartarerna från halvön Krim och som delvis sjungs på deras egna språk, kan tänkas bryta mot regeln som förbjuder politiska budskap i tävlingen. För mig blottas en konflikt som finns på alltför många håll i samhället och debatten i allmänheten, att det politiska är obekvämt och skapar dålig stämning, att personer som gärna pratar om “stora” frågor skulle vara jobbiga att umgås med. Det här är ett återkommande tema som man kan se lite överallt, vissa frågor som ses som politiska och andra som ses som icke-politiska, men som för den sakens skull inte benämns som detta. Bland de “icke-politiska” ämnena (även om de naturligtvis är öppna för tolkning) kan nämnas, kungahuset, Eurovision/Melodifestivalen, sportevenemang av olika slag, osv.

 

När jag säger “icke-politisk” så menar jag alltså ett ämne som en bred majoritet skulle kunna prata om utan att det uppstår några större meningsskiljaktigheter. Jag säger alltså inte att de här ämnena faktiskt skulle vara opolitiska eller att det ens finns något som kan sägas sakna politisk innebörd, utan snarare generaliserar hur jag tror folk i allmänhet förhåller sig till t.ex. Fotbolls-VM. Hur har vi kommit till den punkt att det är mer okej och i vissa fall rent av ses som önskvärt att lägga sig platt och anpassa sig till status quo? Det är precis som att (och det här tankefelet begår jag själv) positiv utveckling uppstår per automatik, så länge vi tror på den, tänker positivt och inte aktivt motarbetar den. Jag inte komma ihåg vem som sa det, men det behövs hursomhelst göras en tydlig skillnad mellan att vara “mot” t.ex. Rasism och sexism, i den bemärkelsen att man tyst tycker att det är fel, å ena sidan och att å andra sidan faktiskt aktivt motverka att hatiska och nedvärderande tankar får fäste.

 

Samma sak är det med den bredare konflikten mellan det som ses som politik och “icke-politik”. För mig är det en självklarhet att vi måste premiera den aktiva kampen i riktning mot det samhälle en själv vill se genomföras, istället för att uppmuntra ett passivt medtyckande i vad som har blivit ett tugnt och trögrörligt neutralläge. Naturligtvis finns det väl ingen som klarar av att ägna all sin vakna tid åt att kämpa för sina politiska övertygelser, men när debatten går på sparlåga och politiken blir en elitfråga som inte har folklig förankring då blir jag orolig. Nyfikenheten inför den andre, lusten att utmana sina uppfattningar och vidga vyerna är för mig en primär drivkraft och därför försöker jag utmana status quo genom att vara lite jobbig. Skapa lite “dålig stämning”, och utmana andras uppfattningar, så att de kanske också kan intressera sig för saker utanför sin egen bubbla.

 

Emil Fridolfsson

Libertas Redaktion

HSSK

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *