Sockerförsöket: En roman i avhandlingsformat

Elin Bommenels avhandling Sockerförsöket: Kariesexperimentet 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa är en 377 sidor lång politiskt roman. För den som är intresserad av välfärdsbygget och Socialdemokratins roll i det. Till er rekommenderar jag Bommenels avhandling som ger en annan vinkel på grundspelarna till välfärden. Och en tydligare bild har hur politik kan påverka forskning, hur forskning kan påverka politik och hur industrin (d.v.s arbetsgivarna) snarast lurades att sponsra forskning som skulle bli en av grundarna i välfärdsbygget.

Vi får ofta höra, lite nu och då, att Sverige har världens bästa tandhygien. På 1930- och 1940-talet hade däremot 99% Sveriges värnpliktiga karies ansatta tänder. Folktandvården, som bildades på 1930-talet, var hårt ansatt med arbetsbördan att dra ut svenska folkets illa omskötta tänder. När vi pratar om hål i tänderna idag handlar det ofta om skiftningar i emaljen, i början av 1900-talet pratar vi om hål som ibland gick ända ner till tandroten.

Folkhälsan i var inte riktigt var på topp. Trots den usla tandhygienen i land finns det ett politiska motståndet mot fortsatt utbyggnad av Folktandvården. Skiljelinjen ligger mellan om medborgarna själv ska betala för sin tandvård (vilket få antagligen kunde p.g.a av 30- och 40-talets arbetslöshet) eller om staten ska subventionera tandvården.

I början av 1900-talet var det inte helt klargjort orsakerna till karies och därför fick Medicinalstyrelsen i uppdrag av den socialdemokratiska regeringen att att finna svar på detta. Platsen för experimentet blev Vipeholks statliga sjukhus för sinnesslöa, eftersom forskarna behövde en stor population vars matintag de kunde ha full kontroll över. När det första kariesförbyggande vitaminförsöket inte visar sig ha någon effekt gick forskarna över till sockerförsöket.

Sockerförsöket innebar att forskarna genom att låta de intagna äta massvis med kola och choklad försökte provocera fram karies. Försöket kostade massa pengar och när regeringen inte ville skjuta till mer pengar ställde istället godisindustrin upp med kola och choklad. Det låg ju i industrins intresse att bevisa att godis inte var farligt för tänderna.

Det visade sig att godis gav hål i tänderna. Mellan de intagna syntes en tydlig skillnad mellan dem om fick godis och dem som inte fick godis. Forskningsresultatet blir ett genombrott och ett argument som Socialdemokraterna använde för en fortsatt utbyggnad av tandvården. Effekten blev även att Folktandvårdens uppdrag övergick från att laga trasiga tänder till det förebyggande arbete som tandvården har idag.

Elin Bommenels avhandling är intressant att läsa hur flera aspekter; dels det politiska arbetet för att hitta bevisanvändbara argument för en politiskt riktning, dels för den inblick avhandlingen ger i hur forskare och politiker tänkte på denna tid. Idag har vi otroligt svårt att förstå hur riksdag och regeringen kunde gå med på de övergrepp som de intagna utsattes för.

För er som inte har tid att läsa avhandlingen har P3 Dokumentär gjort en dokumentär om sockerförsöket, i dokumentären medverkar även Elin Bommenel.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *