Socialdemokratiska studentförbundet på DN debatt – Universiteten stoppar oss

Socialdemokratiska studentförbundet protesterar idag på DN debatt tillsammans med representanter från alla riksdagspartiers studentförbund mot hur Sveriges högskolor och universitet hanterar sitt demokratiska uppdrag. Politiska studentförbund nekas idag allt oftare tillträde till universitet och högskolor, vilket hindrar det politiska samtalet. I artikeln ställs därför två krav:

“Det politiska samtalet är det som skapar demokratin, att tysta det är både allvarligt, farligt och odemokratiskt. Vi hoppas att landets universitet och högskolor i och med denna artikel kommer att ta sitt demokratiska ansvar. Att högskolor och universitet blir en öppnare och tolerantare miljö där politiska samtal kan föras utan att universiteten aktivt motarbetar politiska förbund. De två krav vi ställer på de högre lärosätenas rektorer är:

  • Att högskolor/universitet tillåter studentföreningar med partipolitisk inriktning att mötas i lokaler som disponeras av högskola/universitet på samma villkor som andra studentföreningar.
  • Att de partipolitiska studentföreningarna tillåts – på samma villkor som andra föreningar – sprida information om sin verksamhet och sina åsikter.”

Läs hela texten på DN debatt.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *