Socialdemokratin för det palestinska folkets framtid

PalmeArafat

 

DEN 3 OKTOBER 2014 klev Sveriges nya socialdemokratiska statsminister in i riksdagen och gav regeringsförklaringen till det svenska folket. Det blev ett historiskt ögonblick för de svenska palestinavänner som i decennier har varit aktiva i frågan, då Stefan Lövfen nämnde hur den nya socialdemokratiskt ledda regeringen erkänner Palestina som en självständig stat.

 

Redan 1974 har Olof Palme sagt; palestinierna är ett folk, en nation, med en nations rättigheter till självbestämmande. Exakt 40 år senare kan vi återigen bevittna hur socialdemokratisk utrikespolitik manifesterar sin internationella solidaritet för hela världen. Det är viktigt att poängtera det stora steget i en utrikespolitik som visar framfötterna då Sverige 2014 är det första landet i EU som formellt gett Palestina sin legitimitet.

 

Sveriges nytillträdde utrikesminister Margot Wallström ansåg även erkännandet av Palestina komma försent, vilket satte sin prägel på resten av regionen som ledde till att andra EU-länder som Storbritannien och Frankrike vill gå i Sveriges fotspår. Detta påvisar vilken kraft och vilka potentialer vi besitter.

 

För att återkomma till Alfred Esbjörnson från Sapere Audes diskussioner skulle jag vilja vinkla Palestinadebatten utifrån ett annat perspektiv: Olika etniciteter, folkgrupper eller an