Socialdemokraternas mest akuta problem

9592940272_2c42479429_b

 

Det finns ett särskilt akut problem inom Socialdemokraterna. Förmodligen har man hört talas om det eller till och med funderat över problematiken. Väldigt många inom rörelsen har rent av mött problemet sist man deltog på partiets representantskapsmöte. Jag syftar helt enkelt på Socialdemokraternas problem med en allt för hög medelålder. En brist som inte begränsas till enbart en kommun eller ett distrikt – det är ett problem som märks över hela landet. En allt för hög medelålder bland partiets medlemmar är den epidemi som kommer förgöra partiet inifrån.

 

Socialdemokraterna hade lägre stöd bland unga mellan 18 och 35 år än någon annan åldersgrupp i det senaste valet vilket även indikerar att de aktiva medlemmarna i partiet i den åldersgruppen saknas.  Vi ser en intern sammansättning identisk med Sveriges demografiska utveckling. En uppochnervänd pyramid med de unga längst ner och en allt större ålderstigen grupp. Idag råder en stor åldersskillnad mellan de unga vuxna som är aktiva i SSU och de som är aktiva i partiet. Ett stort parti måste klara av att skapa flera vägar till toppen, och släppa fram människor i yngre ålder.

 

Partiets syfte har alltid varit att bygga folkrörelsen starkare, bredare och större. Idag ska vi övertyga väljarna att ställa sig bakom våra reformer för att lösa bostadsbristen, integrationen, skolan, jobben et cetera. För att tackla detta behöver en yngre generation känna förtroende för oss, och känna att det finns en möjlighet för dem att själva bidra till förändring. Socialdemokraterna gå under beteckningen framtidspartiet. Hur kan vi vara det om framtiden inte är representerad? Sveriges största parti behöver människor med olika erfarenheter som företrädare men också allt fler unga på förtroendeposter.

 

Den åttonde april är det återigen dags för Socialdemokraternas kongress. Vid varje kongress ställs socialdemokratin inför allt fler samhällsutmaningar och vägen framåt får sin riktning av kongressen. De ungas röster måste göras hörda, det är trots allt den yngre generationen som ska ta över rodret och föra Sveriges utveckling framåt. Socialdemokraterna måste sätta fler och ambitiösare mål för att bli ett parti mer attraktivt för unga. Idag finns ingen given bro från att vara aktiv SSU:are eller S-student till partiet. Den bron måste byggas i alla landets kommuner och län. Exempelvis genom S-föreningar med en yngre målgrupp eller kontinuerliga aktiviteter med kommunens eller länens SSU-klubbar.

 

Att vara aktiv i partiet ska inte kännas som första dagen på en arbetsplats. Där man försöker ”passa in” och sätta sig in i de mönster som finns. I partiet ska man känna sig bekväm och känna att man kan ta plats. I många föreningar och styrelser ser de mer erfarna och äldre partisterna skeptiskt på de unga. Det handlar inte om att den äldre generationen socialdemokrater ska pensionera sitt engagemang; det handlar om att de ska vinna de ungas förtroende. En utmaning av högsta prioritet och helt avgörande för att bygga ett långsiktigt folkligt stöd för socialdemokratin.

 

 

Verkligheten ser inte ut som den gjorde för 50 år sedan då Socialdemokraterna hade fler än 1 miljon medlemmar och 45 % i riksdagsvalen. I strävan efter att skapa det progressiva samhället måste vi också vara aktuella och duktiga som organisation. För att inte få samma undermåliga resultat som vid senaste valet. Detta kan vi göra utan att tumma på våra ideal och värderingar. Vi måste bryta den negativa demografiska utvecklingen inom partiet. På så sätt kommer Socialdemokraterna att få ett större stöd för arbetet med att lösa samhällsutmaningarna och bli ett framtidsparti värt namnet.

 

 

Asal Gohari

Libertas redaktion

 

 

Bild: Socialdemokraterna

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *