Socialdemokraterna måste säkra och garantera asylrätten

image2993

 

Idag skriver Roshan Yigit om att en socialdemokratiskt ledd regering måste ta ansvar för att säkra och garantera asylrätten för alla de människor som är på flykt.

 

De senaste åren har kantats av svåra konflikter och humanitära katastrofer i vår omvärld där inbördeskriget i Syrien särskilt utmärker sig. Kriget har spridit sig till Irak där den Islamiska Staten (IS) satt många på flykt. I dagarna har IS attackerat en kurdisk enklav i norra Syrien som hittills varit skonad ifrån inbördeskrigets förödelse och orsakat en enorm flyktingvåg. Tiotusentals och snart kanske upp till hundra tusen människor har tvingat sig över den turkiska gränsen för att söka trygghet ifrån IS:s attacker. En del av dessa människor kommer att ta den långa och många gånger farliga vägen till Sverige.

 

En socialdemokratiskt ledd regering kan inte lämna dessa människor i sticket. Sverige måste öka biståndet till hjälporganisationer som verkar på plats men också skapa förutsättningar för de människor som väljer att ta den långa vägen till Europa och Sverige.

 

Bland de verktyg som finns för att skapa förutsättningar för lagliga och säkra vägar är att öka antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot men enbart detta kommer inte att räcka till. Sverige bör också öppna upp för ett försök med asylviseringar via svenska beskickningar samt verka för att andra EU-länder också prövar detta. Metoden är beprövad i bl.a. Schweiz som ett komplement till det territoriella asylförfarandet i flera decennier. Ett sådant komplement ger asylsökanden en möjlighet att få sin asylrätt prövad på plats.

 

En socialdemokratiskt ledd regering måste arbeta för att det gemensamma och breda asylsystemet inom EU lever upp till sitt namn. Systemet brister idag i att gränsstaterna av naturliga skäl har ett extra stort mottagande av asylsökande och därför drar ner på sina nationella asylsystem, samtidigt som det finns länder inom EU som inte alls tar något ansvar. Vi behöver ett system där resurser omfördelas till de länder som tar extra mycket ansvar och är i behov av resurser för att kunna garantera ett fungerande asylsystem.

 

Detta arbete måste också avspeglas i Sverige där vi idag har många kommuner som inte bär något ansvar alls eller väldigt lite för det gemensamma asylmottagandet. Det nationella asylmottagningssystemet måste präglas av ett breddat och mer solidariskt asylmottagande.

 

Samtidigt som valrörelsen i Sverige låg i slutskedet skedde en katastrof ute i Medelhavet som gick flertalet av oss förbi. Hundratals palestinier som hade flytt bombruinerna i Gaza tilläts drunkna av skrupelfria människosmugglare. De hade betalat stora mängder pengar men det räckte inte för en säker färd till trygghet och bort ifrån krigets elände. Enligt International Organization for Migration har bara i år ca tre tusen personer drunknat i sin desperata strävan för att nå Europa.

 

En socialdemokratiskt ledd regering måste agera för ett stopp på den inhumana utvecklingen där Europa alltmer sluts och där flyktingar dör vid Europas gränser. Det kan enbart göras genom att utöka och bredda lagliga och säkra vägar in i Europa och Sverige. Socialdemokratins viktigaste uppgift i migrationspolitiken kommer i fortsättningen vara att säkra och garantera asylrätten.

 

Roshan Yigit

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *