Slå vakt om samers rätt

kansliet2_kra_472px

 

 

Efter de glädjande nyheterna om att oljeledningen genom Standing Rock i USA inte blir av innebär nyheten om att samisk språklag inte kommer att tas upp, i samband med att minoritetsspråkslagen ses över, ett bryskt uppvaknande. Alice Bah Kuhnke meddelar detta efter att Sametinget och Sametingets språknämnd lyft frågan om en separat utredning eller förtydligande om urfolk i kommande utredning.

 
Samers situation i Sverige är minst sagt eftersatt. Det största problemet är att samer inte har lagstadgad rätt till sin bruksmark som generationer bakåt skattat till kronan för. Vidare saknar samer rätten att kunna utveckla sin politik och sin kultur. Sverige har varit väldigt duktigt på att lyfta fram FN-konventioner och -deklarationer för att skydda världens urbefolkningar, men mindre duktigt på att leva upp till dem.

 
2007 fastslog FN:s generalförsamling en deklaration om urfolks rättigheter, att skydda rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och att fritt få driva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Grundläggande för deklarationen är rätten till självbestämmande. Rådande läge i Sverige är att Sametinget är underställt riksdagen likt en förvaltning. Flertalet utredningar har gjorts på uppdrag av både sittande och tidigare regering att kontrollera att Sametinget använder sin budget rätt, och att de kan ställas tills svars. För att utveckla ett självbestämmande kan inte Sametinget vara underställt riksdagen. Sametinget bör endast kunna ställas tills svars mot sitt folk.

 
Det som framför allt oroar mig är att vår demokratiminister å ena sidan kan säga att lagen om skydd för minoritetsspråk behövs och det snabbt, medan hon å andra sidan förbiser att samer behöver skydd som urbefolkning – och det behövdes igår. Det är inte förvånande eftersom samma minister förra månaden lämnade i uppdrag till Ekonomistyrningsverket att analysera hur Sametinget använder statliga medel. Detta parallellt med att Sametinget hade möte om möjligheterna till att starta en sanningskommission. Det kan förstås vara en slump, men mer troligt är att Sveriges regeringar ofta utreder Sametinget. Så har skett senast 2015 och innan dess 2010. Samerna behöver skydd som urbefolkning och det från staten, vare sig den är socialistisk eller högervriden.

 
Det är dags för Sverige att sluta betrakta och använda samer som något exotiskt och ta ansvar för 200 år av kolonisering.

 

Daniel Holst

USHF

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *