LIBERTAS SKRIVRÅD

Libertas skrivråd

Textformat

Texter på upp till 10 000 tecken inklusive blanksteg kan tas in oavsett om det är en artikel, recension, krönika eller ett reportage. Alla texter granskas av redaktionen som gärna hjälper till med korrekturläsning och redigering.

Några (hjälpande men flexibla) riktlinjer om längd: en notis, citat, reflektion kan vara max 1000 tecken. En krönika, recension, debattartikel, rapport från en klubbverksamhet kan vara ca 1500-3000 (max 4000) tecken. En intervju, reportage, längre idédebattartikel eller liknande ca 4000-7000, men texter uppemot 10 000 tecken är ok. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att korta ner inskickat material eller be författaren att själv korta ner om texten är för lång i sitt nuvarande format.

Skrivformat

• Skriv era artiklar i Word/Open Office eller direkt inklippta i mail.

• Använd endast typsnitt Times New Roman, 12 punkter.

• När ni ska byta stycke, byt bara rad. Gör inga indrag. Vårt redigeringsprogram kan inte hantera  era indrag men gör automatiskt indrag om ni har bytt rad.

• Döp filnamnet till ditt efternamn, första bokstaven i ditt förnamnet och så numrets temanamn. Till exempel: Johansson, D Tyskland i fokus eller Hellström, H  Twittersamhället. Detta gäller även om du inte skriver på själva temat.

Skrivråd

• Vad vill du få fram? Bestäm textens förlopp innan du börjar skriva, så blir det lättare att få fram dina poänger.

• Trimma dina exempel och meningar till både form och innehåll.

• Skriv kortfattat.

• Svårt att komma igång? Ordna en skrivarkväll med din klubb! Enklaste sättet att komma igång är att peppa varandra.

• Är du ovan skribent 1? Be en vän läsa igenom din text innan du skickar in den! Nya ögon på texten är alltid bra och kan få dig att slipa dina argument ytterligare.

• Är du ovan skribent 2? Skriv tillsammans med en vän! Kanske blir det lite lättare, när ni måste diskutera med varandra för att komma fram till vad det är ni vill säga.

Skrivprocess

Idén – det börjar med en idé, tankar, eller ett behov. Fasen är över när du vet svaret på frågan ”Varför?”. Vad är anledningen till att du vill skriva något?

Samla fakta – Du tänker lite till, letar i ditt eget huvud, ringer någon, slår i böcker, läser vad andra skrivit om ämnet…

Organisera – vad ska du ta först och vad kommer sedan? Här arbetar du fram den röda tråden som tar läsaren genom texten.

Skriv utkast – i bästa fall flödar texten! Annars får du kanske ompröva en del ställningstaganden, eller hitta en annan väg?

Revidera – rätta stavfel. Be någon läsa igenom, fylla i, flytta något, stryka något. Libertas redaktion hjälper gärna till i den här fasen.

FacebookShare