Skolans uppdrag är djupare än kunskap

Debatten om den svenska skolan har under de senaste åren förts på en pinsamt låg nivå. Jan Björklunds budskap, att kunskap är det viktigaste i skolan och att svenska elever ska vara på topp i alla internationella mätningar, har knuffat bort andra viktiga frågor om skolan från agendan. Många håller säkert med om att kunskap är viktigt. Men jag tycker att det finns andra uppgifter för skolan att sträva mot som är minst lika viktiga som att läsa, skriva och räkna bäst i världen.

I läroplanen för grundskolan (2011) står det att “skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” Vi kan i detta citat utläsa att skolan helt enkelt har två uppdrag att utföra i sin dagliga verksamhet – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Jag tycker att det är allt för sällan som vi talar om det senare.

Demokratiuppdraget är viktigt för att skolan ska kunna förbereda barn och unga för att leva och verka i samhället genom diskussioner om synen på samhället och människors lika värde. Att människor med gemensamma värderingar har lättare att leva tillsammans än människor med skilda värderingar kan knappast framstå som en nyhet. Värden som jämlikhet, jämställdhet, tolerans och respekt för varandra förmedlar riktlinjer för hur du ska bete dig mot dina medmänniskor runt omkring dig.

Barn och unga måste fostras in i demokratitänket och sättet att leva i en demokrati. Att fostra demokratiska medborgare handlar inte om att säga att “demokrati är bra”, “kom ihåg att vara jämlika” eller “rasism är fel”. Utan att aktiv arbeta med demokrati- och värderingsfrågor under lektionstimmarna, oavsett skolämne. Därför måste alla lärare vara kunniga i hur dem kan arbeta med dessa frågor i sitt ämne. Kortsiktigt kan fokuseringen på demokrati leda till mindre mobbing och trakasserier i skolan. Långsiktigt gör den oss till fungerade samhällsindivider.

Skolans uppdrag är djupare än kunskap. Värderingar är en viktig del av vår personlighet och skolan måste finnas med för att stödja eleverna i deras personliga utveckling. Det handlar inte om att alla ska stöpas i samma form utan om att förstå varandra bättre. Jag tror att elever som saknar den grundläggande respekt för andra människor är dem som blir farliga människor i vårt samhälle. Om det är någonting eleverna ska bära med sig ut från skolan är det just respekt för andra människors okränkbara värde.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *