Situationen för studenter i Östeuropa är allvarlig


Studentlivet i Sverige är privilegierat, studierna är avgiftsfria och studiestödet gör att en stadig inkomst inte blir ett orosmoment. Breddar vi blicken utanför Sveriges gränser är situationen tyvärr en annan.


2020 har präglats av en pandemi. När länder stänger ner och medborgares demokratiska rättigheter blir inskränkta är det viktigt med ett politiskt ledarskap som inte vill frånta folket sin demokratiska och medborgerliga makt. Inom Europas gränser möts studenter av ett annat klimat än det vi har hemma i Sverige. Politiskt engagerade studenter i Belarus och Polen har vittnat om hot, trakasserier och förföljelse. Detta är två länder där studentrörelsen redan står inför stora utmaningar.


Belarusiska studenter blir nedslagna, fängslade och utslängda från universiteten, enbart för att ha deltagit i demokratiska- och fredliga demonstrationer gentemot landets korrupta elit. Regeringarna i både Belarus och Polen använder sig av skrämselmetod där de poängterar hur beroende universiteten är av statligt stöd. Detta i ett försök från regeringens håll att tysta oppositionen. 


Med det upptrappade läget spelar EU:s beslutande institutioner en central roll för Europas östeuropeiska länder. Det är ett steg i rätt riktning när Europeiska rådet beslutade om en rättssatsmekanism som garanterar att skurkregeringar i EU inte får ta del av EU- bidrag om man inte kan följa grundläggande mänskliga rättigheter. Mer måste göras. Studenter är framtiden, och de ska ges de bästa förutsättningarna för att få sina röster hörda.


Lara Badinson, medlem i SSK och studerar MENA-studier

Foto: Privat
Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *