Säg ifrån!

Den 12:e september kommer den franske författaren och före detta diplomaten Stéphane Hessel till Kulturhuset i Stockholm för att samtala med Pierre Schori om sin bok Säg ifrån!  Emil Johansson, statsvetare och medlem i SSK, fängslas av Hessels engagemang för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Biljetterna till seminariet med Stéphane Hessels släpps den 16 augusti.

Säg ifrån! (origialtitel Indignez-vous!) är boken alla pratar om just nu. Det är en tunn pamflett innehållande ett upprop till dagens ungdom. Författaren Stéphane Hessel tar avstamp i den franska motståndsrörelsen och arbetet med deklarationen för de allmänna mänskliga rättigheterna. Utifrån det förklarar han effektfullt behovet av att inte låta sig nöjas, att inte låta sig tänka ”vi har det bra, ändå”. Han pekar på den springande kärnan i varför demokratiska organisationer i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet aldrig får tappa hoppet om sina ideal. Med beskrivningar av hur medborgarna vann en generell och god välfärd ifrågasätter Hessel grunden i dagens politiska debatt. Hessel menar att utvisningarna av icke-franska romer och neddragningarna av välfärden står direkt i strid med den handfasta idealism som byggde det moderna Europa efter andra världskriget. Mot denna utveckling vill författaren att ungdomen ska resa sig och göra intellektuellt motstånd.

Stéphane Hessel är en före detta fransk diplomat, FN-tjänsteman, fånge i tyska arbetsläger och en av idealisterna i ”det fria Frankrike” i slutskedet av andra världskriget. I Säg ifrån! vill den nu 93-årige Hessels förklara varför vi inte kan sätta oss ner och bli bekväma med hur samhället ser ut idag. Talet om en växande välfärd, frigörandet av folk och stoppet av fascismens utbredelse kan kanske läsas som nostalgi skrivet av en äldre man men behovet av bokens budskap bekräftas i bokens försäljningssiffror, över elva miljoner exemplar har sålts i Europa. Det påvisar hur stor längtan är för att göra det Hessel manar till, att säga ifrån, skapa och göra motstånd.

Hessel tecknar upp två utmaningar för dagens unga att göra motstånd mot, för det första de allt större gapen i inkomstklyftor, något som ses mellan folk, inom länder och som fortsätter att kvarstå mellan kön och klass. Den andra utmaningen är de mänskliga rättigheterna och planetens tillstånd. För Hessel är det tydligt att den enskildes förtjänst och möjlighet till omättbar konsumtion inte är detsamma som allas tillgång till frihet, det är inte ens frihet för den lyckligt lottade.

För den som inte läst Säg ifrån! eller någon av recensionerna av boken kan de te sig märkligt att texten tycks beröra så många, innehållet låter inte olikt många idealisters egna verklighetsbilder eller andra politiska texter.

Men det är något med boken som fångar. Vad forskare, författare, politiker eller journalister ibland tycks behöva flera hundra sidor för att förklara lyckas Hessel ro i hamn på tjugo sidor. Boken andas enkelhet. Människans högsta dröm är frihet, men friheten går aldrig att uppnå på bekostnad av någon annan. Den uppnås inte av ett ”vi och de andra”-tänkande, ett konsumerande, våldsanvändande eller ickefungerande valfrihetssystem. Hessel menar att det är med likgiltighet vi förpestar vårt samhälle, men också att vi genom att göra motstånd kan vi försvara de mänskliga rättigheterna och samtidigt lägga grund för ett bättre och frihetligare samhälle. Eller med författarens egna ord;

Min önskan är att var och en av er skall finna något som gör er upprörda. Det är värdefullt. När vi upprörs över något, som jag över nazism, blir vi engagerade, stridbara och starka. Vi deltar i en historisk rörelse, ett mäktigt historiskt flöde som behöver vår personliga energi för att dra vidare. Mot större rättvisa och större frihet, utan att för den skull inkräkta på andras frihet. De principer som fastställs i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1948 bör omfatta alla. Saknar någon dessa rättigheter – visa medkänsla, men framför allt, hjälp honom att skaffa dem!

Detta stycke talar till oss unga socialdemokrater. Det är med insikten av denna idealism om en bättre värld och en övertygelse om det gemensamma engagemangets fördelar som jämlikhet kan uppnås.

En människa är en människa oavsett vart hon är född. Låt oss därför, som socialdemokrater, verka i enlighet med de förslag som Hessel presenterar och garantera papperslösa och asylsökande trygghet, vård och omsorg. En sådan insats kräver ett stort engagemang från flertalet, men som individer kan vi också göra något i det lilla. Se oss om, och tala. Berätta om vad verklig frihet och jämlikhet är och säga nej när orättvisan försöker överta den sociala demokratins förtjänster. Det kommer jag göra och vid frukostbordet kommer jag snegla på Stéphane Hessel och säga – idag ska jag göra motstånd!

Emil Johansson
Masterstudent i Statsvetenskap
och medlem i SSK

Läs även Bodil Malmstens något säregna recension En hyllning till motståndet,  DN Kultur (18/1 2011)

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *