S-studenters uppsatstävling!

Ett tips till alla samhällsvetare, jurister och humaniorastudenter som skriver uppsats: använd din uppsats till något bra, anmäl den till en uppsatstävling så får fler chansen att ta del av den!

Uppsatstävling om gemensam säkerhet – vinn en utlandsresa

”Det går inte att hoppas på seger i ett kärnvapenkrig, motståndarna skulle förenas endast i lidanden och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren utan tillsammans med honom.”

Så talade Olof Palme om gemensam säkerhet i det kalla krigets tidevarv. I dag är det kalla kriget slut men behovet av gemensam säkerhet är fortfarande stort.

Nu söker vi dig som har idéer om gemensam säkerhet på 2000-talet. Hur kan den se ut, vad krävs, och vad kan olika aktörer göra själva och/eller tillsammans? Delta med din uppsats och tävla om en resa.

Uppsatstävlingen riktar sig till dig som skriver uppsats hösten 2010 inom samhällsvetenskapliga ämnen, juridik eller humaniora. Vi söker akademiska uppsatser som behandlar temat Gemensam säkerhet på 2000-talet. Detta utifrån ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv, med allt vad det kan innebära.

Vinn en resa
Ett referensråd kommer att läsa uppsatserna. De fem uppsatser som bedöms mest intressanta kommer att publiceras i bokform och spridas i det politiska och akademiska livet. Författaren till den mest intressanta uppsatsen vinner en utlandsresa.

Sista dag för intresseanmälan: Mejla namn, ämne och frågeställning till gemensamsakerhet@palmecenter.se senast den 15 november 2010. Då får du ett formulär som sedan skickas in tillsammans med din färdiga uppsats.

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag: Mejla din uppsats samt ifyllt formulär till gemensamsakerhet@palmecenter.se senast den 15 januari 2011.

Frågor: Mejla gemensamsakerhet@palmecenter.se eller ring 08- 677 57 83.

Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center (www.palmecenter.se), Arbetarrörelsens tankesmedja (www.arbetarrorelsenstankesmedja.se) och Socialdemokratiska Studentförbundet (www.s-studenter.se).

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *