S-STUDENTER

Om S-studenter

Socialdemokratiska studentförbundet samlar människor som är eller har varit aktiva inom högskolevärlden, Komvux eller folkhögskolevärlden och som tillsammans vill arbeta för att förändra världen till en plats för frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi är ett förbund både för dig som varit politiskt engagerad tidigare och dig som aldrig satt din fot i en partipolitisk lokal förut.

Tillsammans tar vi med oss erfarenheterna vi fått i högskolan in i socialdemokratin och arbetar samtidigt för att göra socialdemokratin relevant för människor på högskolan. Steget från akademi till politiskt engagemang får inte vara långt. Socialdemokratin behöver studenterna, och studenter behöver det politiska engagemanget.

S-studenter har klubbar på mer än 25 universitets- och högskoleorter i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi har drygt 1200 medlemmar som nationellt och lokalt arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet. Vår hjärtefråga är utbildningspolitik, men vi är även engagerade i jämställdhetspolitik, idépolitik och internationella frågor där vi bland annat bedriver ett biståndsprojekt i militärdiktaturens Burma. Vi har ett forskarnätverk för dig som gått vidare inom akademin och ett kårnätverk för dig som är kårpolitiskt intresserad. Vi har goda samarbeten med andra organisationer inom arbetarrörelsen, så som de övriga sidoorganisationerna (SSU, s-kvinnor, Broderskap), Olof Palmes Internationella Centrum och Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Kom med och gör akademin rödare och socialdemokratin klokare!

Share