S-studenter måste ta strid för ett progressivt skattesystem

wf

 

 

Idag på första maj demonstrerar Socialdemokratin för schyssta villkor, god välfärd och ansvarsfull ekonomisk politik. Men samtidigt ser vi hur välfärden inte räcker till för alla, och att de ekonomiska klyftorna fortsätter öka. För att vända utvecklingen krävs att S på allvar gör upp med den borgerliga skattepolitiken. S-studenter måste driva på för ett progressiv skattesystem och en ekonomi som gynnar alla.

 

De ekonomiska klyftorna har ökat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land sedan 1990-talet. Detta måste onekligen ses som ett politiskt misslyckande. Att klyftorna ökat är till stor del en konsekvens av att inkomster på kapital ökat i relation till arbetsinkomster. De rikaste har dragit ifrån resten av befolkningen.

 

Men även politiken har bidragit till den här utvecklingen. Under de senaste 20 åren har flera omfördelande och progressiva kapitalskatter tagits bort; såsom arvs- och gåvoskatten, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Flera av dessa förändringar har skett under Socialdemokratiska regeringar. Samtidigt som skatter mot resursstarka grupper har slopats så är skatterna i kommun- och landsting fortsatt höga i Sverige. Dessa är platta skatter, där låginkomsttagare betalar en lika stor procentandel som höginkomsttagare. Vad vi ser är alltså att skatterna i praktiken sänkts för de allra rikaste medan låg- och medelinkomsttagare fortsatt betalar en stor andel av sin inkomst i skatt. Det är en både orimlig och omoralisk utveckling som riskerar att slita isär vårt samhälle. Mot den bakgrunden har LO fört fram sitt krav på kommunalt skattestopp.
 

Det handlar om jämlikhet – och om välfärdens framtid Att progressiva statliga skatter tagits bort är också ett hot mot vår gemensamma välfärd. En åldrande befolkning och växande elevkullar gör att vård, skola och omsorg kommer att behöva kraftigt ökade resurser bara för att bibehålla den kvalitet de har idag. I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting 2010 beskrivs hur den kommunala skatten måste höjas med i snitt 13 kronor fram till 2035 om utvecklingen följer dagens mönster, givet att de statliga bidragen till kommunerna inte höjs. Det finns i huvudsak tre vägar vi kan gå för att lösa finansieringen av välfärden. En är att minska ambitionen, medborgarna får helt enkelt vänja sig vid att välfärden inte alltid finns där för dem. En annan är att öka inslagen av privat finansiering, något vi redan sett genom bland annat framväxten av privata sjukförsäkringar. En tredje väg är att på ett eller annat sätt att öka intäkterna till det offentliga.

 

Som socialdemokrater kan vi inte acceptera en minskad ambition för vår gemensamma välfärd. Inte heller kan vi stå och se på medan privata gräddfiler, en A och B välfärd, växer fram. Det progressiva svaret på hur vi ska kunna bevara och utveckla välfärden är istället att öka skatteintäkterna till staten. Detta bör göras med en utgångspunkt i att välfärden ska finansieras solidariskt och att de som besitter mest resurser även ska bidra mest. Mot bakgrund av den ökande ekonomiska ojämlikheten och välfärdens framtida finansiering är vi positiva till att den Socialdemokratiska kongressen tagit ställning för en översyn av skattesystemet. Här finns en möjlighet. S-studenter måste ta sig an den och opinionsbilda för ett omfördelande och rättvist skattesystem som kan tillgodose välfärdens behov. I grund och botten handlar skattesystemet om vilka förutsättningar som politiken ska ha för att skapa ett jämlikt och välmående samhälle. S-studenter driver många viktiga frågor såsom tandvårdsreform, individualiserad föräldraförsäkring och satsningar mot den psykiska ohälsan bland unga. Men om inte spelplanen för den ekonomiska politiken förändras så finns risken att de framsteg vi gör sker på bekostnad av andra viktiga satsningar. Vi lever i en tid när många unga uppger att de inte har förtroende för de politiska partierna, och inte tror att politiken kan lösa samhällets utmaningar. Då är det viktigare än någonsin att visa på politikens möjlighet. Genom att skapa förutsättningar för en expansiv ekonomisk politik kan vi komma tillrätta med den växande ojämlikheten och skapa framtidstro. Därför måste S-studenter ta striden för ett progressivt skattesystem och en ekonomi som gynnar alla.

 

Fredrik Strelert

SSK

William Sundelin

SSK:s ordförande

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *