Richard Bremer (FS): Att rakryggat yppa sanningen

“I prövningens stund stod han fast vid det han visste var rätt och hyllades snart som hjälte för sin ädla handling.”

Disneys korrigeringar av Kalle Ankas jul har väckt mycket debatt, men för mig var det länge sedan som Kalle Anka var den stora tilldragelsen i julens Tv-tablå. Den Tv-tradition som stått mig närmast hjärtat, i varje fall de senaste tio åren, är och förblir Sagan om Karl Bertil Jonssons Julafton av Tage Danielsson och Pär Åhlin.

Karl Bertil Jonsson är en yngling med höga ideal – hjältemod, kamratskap, rättvisa och godhet
framstår för honom som det allra främsta som livet har att erbjuda. Robin Hoods mantra genljuder om och om igen när han dagdrömmer på extrajobbet som postsorterare;
“Att ta från de rika och ge till de fattiga”

När så Karl Bertils ömma moder på julaftons kväll frågar sin son om han vet något om vart Faster Märtas porslinstallrik tagit vägen genomgår han under bråkdelen av en sekund en inre, moralisk kris.
Likt Karl Bertil har Socialdemokratin i mångt och mycket genomgått en kris som tyvärr fått vara avsevärt längre än den bråkdelens sekund som var fallet för Karl Bertil.

Ska Socialdemokraterna tyst se på när infrastrukturen sakta faller sönder bit för bit, inkomstklyftorna ökar och främlingsfientligheten styrker sitt kalla grepp om Sverige? När missmodet, rädslan och girigheten breder ut sig i alla samhällsskikt? Är det inte dags att slå näven i bordet när arbetslösheten accelererar – och vem sammanfattar inte allvaret i denna fråga bättre än Karl Bertil?
“Ett väl utfört arbete skänker en inre tillfredställelse och är den grund varpå samhället vilar”

Under den moraliska krisen frågar sig Karl Bertil retoriskt: Ljuga för mor, på julafton?
I en Socialdemokratisk kontext blir frågan: Förtiga de missförhållanden som gör sig rådande i dagens Sverige och handfallet acceptera tidigare beslut som oåterkalleliga?
Likt Karl Bertil måste vi fatta mod. Vi måste med ny intensitet berätta om vad dessa år av borgerligt styre har åsamkat Sverige och framförallt inte vara rädda för att tala om vilka förändringar vi vill se.
Eller med andra ord: Rakryggat yppa sanningen? Ja!

Precis som i Karl Bertils fall får vi räkna med att bli ifrågasatta, ja till och med få en del glåpord kastade efter oss. Vi kommer behöva förklara oss, berätta och konkretisera. Sagans hjälte följde sina ideal och omvandlade också sina ord i praktisk handling genom att med rent hjärta skänka bort de paket vars mottagare hade en taxerad inkomst på över 50 000 kr. I prövningens stund stod han fast vid det han visste var rätt och hyllades snart som hjälte för sin ädla handling. Kanske är det därför som Sagan om Karl Bertil Jonssons Julafton ligger mig så varmt om hjärtat.
Socialdemokraterna har allt att vinna på att rakryggat yppa sanningen, framförallt väljarnas hjärtan.

Med detta sagt återstår att tillönska alla välartade S-studenter en synnerligen God Jul och Gott nytt år!

Richard Bremer
Forsknings- och innovationspolitiskt ansvarig i S-studenters förbundsstyrelse

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *