Reformism är enda sättet framåt

Reformisternas lansering kan knappast ha undgått någon. Inför S-studenters kongress driver Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) frågan om att förbudet ska ställa sig bakom Reformisternas reformprogram. Bild: Andreas Lind

Framtidens utmaningar är, minst sagt, utmanande. Klyftorna ökar, isen smälter, den psykiska ohälsan eskalerar och den universella välfärden fallerar. Vi i Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) vill sätta ner foten. Att låta det politiska läget fortsätta röra sig mot höger i samma takt som i dag är en fara för den svenska modellen. En allt mer individualistisk syn på världen och en ökad press på den enskildes ansvar i samhället är en utveckling vi ställer oss kritiska mot. Vi ser en reformistisk politik som grundläggande för att fortsätta driva en sund och värdig socialdemokrati.

Historiskt sett har en majoritet av småbarnsfamiljer röstat på Socialdemokraterna. Efter Reinfeldt I och II har trenden vänt. Likaså minskar antalet unga som röstar på vårt moderparti riksdagsval efter riksdagsval. Arbetare röstar allt mindre på arbetarpartiet. Framförallt är vi långt ifrån att vara 45 procents-partiet. Socialdemokratins framtid ser, just nu, dyster ut. Att vi inte når ut till folket är ett problem vi behöver ta itu med.

I en tid där ojämlikheten i Sverige växer fort och brutalt är Socialdemokraternas nedmontering något vi inte kan, och inte borde, acceptera. Vill vi kämpa för att uppnå ett jämlikt och jämställt samhälle bör vi byta riktning. Därför stödjer LSSK sedan klubbens årsmöte 2019 den nybildade socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Att driva en sund demokratisk socialism anser vi vara en förutsättning för bland annat en utökad välfärd, stärkt inflytande för löntagare och en grön industriell utveckling.

LSSK uppmanar resterande kamrater i arbetarrörelsen att, likt oss, stödja Reformisternas reformprogram. Samhället behöver en inkluderande politik och ett tvärstopp på det marknadsliberala kaoset. Vi bör vända den dystra utvecklingen vi ser framför oss och stärka kampen för en välfärd för alla – inte för de få.

Signerat,

Martin Pudarić, ordförande
Elfva Barrio, vice ordförande
Daniel Fatemi, kassör
Embla Lindau, styrelseledamot
Amila Alidzanovic, styrelseledamot
Adonay E. Kidane, styrelseledamot
Lowe Smith Jonsson, adjungerad styrelseledamot

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *