REDAKTIONEN

Libertas redaktör och redaktion väljs av Socialdemokratiska Studentförbundets kongress och arbetar fristående från förbundets styrelse. Redaktionen sammanställer och ansvarar för innehållet i Libertas. Tveka inte att kontakta oss med frågor eller bidrag!

Redaktionen 2022-2023

Redaktionen 2023 på Sveavägen 68Redaktör:
Chadi Toprak (SSK)


Redaktionsledamöter:

Medieansvarige:


Josefine Nydén (SSK)

Juni Liljeroth (LSSK)


Samverkansansvarig:


Wilhelm Svärd (Laboremus)


Projektansvarige:


Erik Solfors (Demos)

Edit Zimmerman (USHF)


Medlemsansvarig:


Jimmy Nyman (S-studenter Mitt)


Kontakt: libertas@s-studenter.se

Share