Rea på våldsbrott

Foto: Tingey injury law firm @ UnSplash

Mängdrabatt, vilken grej! 

   Det är rimligt att fem stölder inte bör generera ett straffvärde motsvarande en grov misshandel. Mängdrabatten är inte skräp, den fyller tvärtom en viktig funktion. Den ser till att hålla ned strafftid på en, inte allt för hög, nivå samt hjälper till att skilja ringa brott från grova i konsekvens. Men den förblir enligt min mening bristfällig. 

   Det är inte fullt lika rimligt att du tillåts begå 4 grova misshandelsbrott, men  i straffvärde betala för två och en halv. Detsamma gäller för alla brott som innefattar våld mot en annan individ. 

   Det är självfallet så att ingen i ett civiliserat rättssamhälle ska dömas till 120 års fängelse, oavsett sammanlagt straffvärde. USA:s rättssystem är inget gemene svensk strävar mot. Det är avgörande att det finns ett tydligt tak på hur långt ett fängelsestraff får vara, således är det rimligt att dessa tak ser olika ut för olika brott. Jag tycker att ett potentiellt taksystem känns mer rättvist än vår nuvarande mängdrabatt. 

   Jag anser att mängdrabatten behöver ses över och utredas ytterligare, omvärderas. Kanske är det så att skärpta straff inte kommer att ge önskad effekt, kanske producerar det inte nyttiga samhällsmedborgare. Kanske är det så att vi inskränker upprättelse för brottsoffren när vi låter den där sista våldtäkten gå utan straffverkan. Jag sitter inte inne på facit om vilka värderingar som väger tyngst i frågan, men jag önskar att det ifrågasätts och problematiseras. 

Juni Liljeroth, LSSK

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *