Rasifiering av litteratur

Litteratur misstolkas i Sverige för att författarna har fel hudfärg. Det menar Magnus Nilsson, professor i jämförande litteratur vid Malmö Högskola. Det här är en sammanfattning av vad han hade att säga på ett seminarium han höll den 4 februari vid Malmö Institute for studies of Migration.

Genom åtskilliga exempel visar han hur författare som Jonas Hassan Khemiri och Marjaneh Bakhtiari felaktigt antas skriva självbiografiskt och ge uttryck för en kulturell identitet som de delar med andra invandrare.
– Detta trots att deras romaner är påfallande kritiska mot att invandrare betraktas som en homogen grupp, säger Magnus Nilsson.
Många romaner skrivna av invandrare uppfattas som autentiska även om författarna nekar till att så skulle vara fallet. Föreställningar om författarens bakgrund blir ett ”etniskt filter” vilket gör att läsaren drar slutsatser om innehållet det egentligen inte finns täckning för.
Det kan vara slutsatser som att böckerna är politiska inlagor eller att materialet är självbiografiskt även om man inte känner till något om författarens liv förutom att han eller hon är svarthårig.
– Det finns ett begär efter kultur som beskriver exempelvis Rinkebys förorter och det så kallade multikulturella samhället, menar Magnus Nilsson.
Själva föreställningen om det multikulturella samhället anser han också vara ett problem då den bygger på en felaktig idé om att Sverige blivit multikulturellt och alltså tidigare varit ett samhälle utan mer än en kultur.
– Man tror att samhället förr var homogent och sedan kom invandrarna och det blev heterogent. Etnicitet upphöjs till nyckelkod för att förstå samhället.
Magnus Nilsson är rädd att fokuseringen på etnicitet leder till att allt för mycket i samhället förklaras ras och kulturskillnader. Att diskussioner i samhället påverkas av att etnisk identitet tillmäts större betydelse än till exempel klass.
– Förr undervisade jag om Astrid Trotzigs essä på ämnet och jag beklagade mig då över att hon hävdar att det etniska filtret är rasistiskt. Jag tyckte det förstörde en annars väldigt bra argumentation att ta i så. Nu börjar jag mer känna att det kanske var ett ord i rättan tid.

Magnus Nilsson har tidigare forskat på arbetarklasslitteratur och marxistisk teori. Hans projekt som kallas ”Litteraturen i det mångkulturella samhället: klass och etnicitet i svensk samtidslitteratur” förväntas publiceras i bokform under hösten 2009. Vill du läsa vad Magnus Nilsson har skrivit? Kolla artikeln Literature and Diversity och utkastet till boken.


Skrivet av Jesper Alex-Petersen, redaktionsmedlem, Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *