Rapport från kårpolitikens frontlinjer

Kårpolitiken kan precis som vanlig politik uppfattas som blek och tråkig (om inte ännu blekare och tråkigare), att det inte händer någonting på kårfullmäktiges möten. Kårfullmäktige för StuFFs (Studentkåren vid Filosofiska fakulteten) vid Linköpings universitet var inget vanligt kårfullmäktige. Socialdemokratiska listan intog sina platser i tisdagskväll som demokratins och studenternas förtrupper. 

I och med kårobligatoriets avskaffande har alla studentkårer i Sverige mött den stora utmaningen att ställa om från att vara en organisation där alla ska vara medlemmar till att vara en organisation som måste medlemmar. I Sverige har studentkårerna löst detta på olika sätt. I våras antog Kårfum (med knapp marginal) ett beslut som innebär att kåren ska ha ett gemensamt medlemssystem med programsektionerna. Detta innebär att du som sektionsmedlem måste bli kårmedlem och att du som kårmedlem måste bli sektionsmedlem, I dagsläget har ett par sektioner ingått ett avtal med StuFF om gemensam medlemshantering, men ett par sektioner har tackat nej.

StuFF har sedan kårobligatoriets avskaffande gått från drygt 10 000 medlemmar till dagens 1100 (siffror från 26/10). Alltså är ca 10% av studenterna medlemmar i kåren. Det är ett stort problem, det bästa skulle vara om alla studenter blev medlemmar i kåren. Det som hänt är att istället har medlemmarna till kåren kommit via de anslutna sektionerna, och ett antal som utan sektionsanslutning valat bli medlem i kåren.

Men bakgrund av det låga medlemsantalet, att kårens verksamhet finansieras utav en del av studenternas utbildningspeng, har en stor påverkan på alla studenter och risken för den möjliga framtida snedfördelningen av StuFF medlemmar lade Socialdemokratiska listan (en del av Spartacus S-studenter) att lägga en motion om allmän rösträtt för alla studenter inom StuFF studiebevakningsområde. Vi i Socialdemokratiska listan vill alltså att medlem och student ska ha en röst i kårvalet om vilka som ska sitta i kårfullmäktige eftersom att kårens verksamhet påverkar alla studenter även icke-medlemmar.

Med detta förslag i handen intog Socialdemokratiska listan sina platser i kårfum i tisdagskväll.

Det blev en lång principiell debatt om vilka som ska få påverka StuFF verksamhet, frågan blev ska det vara studenterna eller ska det vara medlemmar? Motståndarna till förslaget radade upp ett antal osannolika metaforer som att förslaget skulle vara som att Moderater skulle få rösta i Sossarnas internval eller att finländare skulle få rösta i Sveriges riksdags val. Fler motståndare förespråkade rösträtten som en möjlighet att locka studenter att bli medlemmar i kåren. Det uttryckets från styrelsen en tydlig fasa över vilken riktning som kåren skulle ta om icke-medlemmar fick påverka kåren.

Socialdemokratiska listans hållning var tydlig, eftersom att kårens verksamhet påverkar alla studenter (och finansieras av dem) ska alla studenter ha samma rätt, medlem och icke-medlem, att påverka vilka som ska sitta i kårfum och därmed vilken riktning som kåren ska ta. Anders Björk uttryckte med fullkraft att “Demokrati för aldrig bli en marknadsföringsåtgärd” och jag själv ifrågasatte vad det var som var så fasansfullt med att de drygt 10 000 studenter som fick rösta i vårens kårval skulle få rösta i nästa val. Frågan blev: Om kåren skulle skulle gå i fel riktning om alla studenter fick rösta, gick kåren i fel riktning i våras när alla fick rösta i kårvalet?

Egenintresset ljuger aldrig, brukar vi säga. Frågan är om SuFF medlemmar i framtiden kommer att vara så intresserad av att värna alla studenter, eller sig själva. För även om alla sektioner ansluter sig till kåren kommer många studenter att hamna utanför kår och sektions verksamheten Problemet blir att universitet delas upp i första klassens medlemmar som kan påverka och andra klassens studenter som saknar den möjligheten.

Möjligheten att idag välja att bli medlem i kåren eller att handla studentlitteratur för pengarna har gjort att många kommer välja bort kåren. Socialdemokratiska listans vilja var att alla studenter skulle kunna känna sig en aning mer involverade i StuFF även utan medlemskap och därmed öka legitimiteten för kåren.

Socialdemokratiska listans förslag om allmän rösträtt blev avslogs av kårfullmäktige.

Mikael Scheibel Julin, Spartacus

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *