Politiker måste hålla vad de lovar

pinocchio

Idag känner många människor i Sverige en oro inför framtiden och att politiker inte tar denna oro på allvar. Människor har olyckligt nog tappat hoppet om att politiken kan lösa de utmaningar som Sverige står inför. När svaren om hur välfärden ska förbättras och hur arbetslösheten ska sjunka uteblir, växer ett missnöje som är svårt att stoppa. När klyftan ökar mellan politiken och samhällets medborgare urholkas också demokratin och de etablerade partiernas stöd minskar. Att väljarna söker sig till nya typer av politiska grupperingar, ofta populistiska sådana, är en allvarlig varningsklocka. Dessutom är det ett stort misslyckande för alla demokratiska partier. I grunden signalerar det att människor inte längre anser att politikerna kan göra sitt uppdrag– att försvara demokratin. Att försvara demokratin innebär att vara en god representant för de väljare som har valt en, att ta deras oro på allvar och ge svar på deras frågor inför framtiden.

 

Demokratin är värd att försvara, men den är ömtålig och kräver att politiker behandlar den med stor försiktighet och respekt. Vi måste se till att det upprättas verktyg för att demokratins kärna, den enskilde människans okränkbara röst, inte ska hamna i skymundan. En åtgärd för att garantera det skulle kunna vara att upprätta ett hållbarhetsråd som har i uppgift att övervaka att politiska partier håller vad de lovar i valrörelser. Ett sådant förslag kommer säkerligen att kritiseras just på grund av att det är ett känsligt ämne för de etablerade partierna. Detta visar dock bara på försvarandet av demokratin är mer angeläget än någonsin tidigare.

 

Om lite drygt ett år inleds ett nytt valår. Då har politiken möjlighet att visa att man tar människors oro på allvar. Partiers försök att mildra folkets oro riskerar dock att reduceras till tomma floskler och storslagna vallöften som man sedan inte kan realisera i regeringsställning. Detta handlande, som gång på gång upprepas, är farligt. Oavsett om det finns en stor oenighet bland de politiska partierna, krävs det tydliga svar istället för one-liners med syfte att vinna enkla politiska poäng. Det krävs en gemensam kraftsamling för att sätta upp långsiktiga spelregler för demokratin. Att återvinna folks förtroende för politiken och skapa ett samhälle präglat av framtidstro är inte en enkel uppgift, men den är fullkomligt nödvändig.

 

Gustaf Silenstam

Vice ordförande SSU Uppsala

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *