Politik bortom storstäderna, recension av Landet Utanför

För oss Socialdemokrater kan Landet Utanför läsas som ett inspirationsverktyg till hur vi borde tänka när vi utformar vår politik för landsbygden. Att hela Sverige ska leva är en viktig del i vår ideologi, och måste synas i vår politik. Tanken om en levande landsbygd måste tas på allvar av Socialdemokratin. Landet utanför är en vemodig och personlig bok om stora samhällsförändringar som berör oss alla.
Landet Utanför - Ett reportage om Sverige bortom storstaden Av: Kristina Mattsson

I vårt eget land har avbefolkningen varit ett faktum länge, mellan 1960 och 1970 flyttade var fjärde svensk från landsbygden in till storstäderna. Denna utveckling håller i sig. Steg för steg bli landsbygden allt tommare. Kristina Mattsson frågar sig in sin bok Landet Utanför – Ett reportage om Sverige bortom storstaden vad vi ska ha landsbygden till när allt fler bor i storstäderna.

Landet Utanför – Ett reportage om Sverige bortom storstaden
Av: Kristina Mattsson
Leopard förlag, 2010

Boken är fylld med intressanta möten med människor boende på landsbygden och de som flyttats därifrån till storstaden. Mattsson gör en resa genom Sverige mellan orter som klarat att vända eller bromsa utvecklingen och orter som kommer att försvinna. Sverige har blivit ett storstadslandskap där den unga och växande befolkningen är koncentrerad till storstadsöar runt om i landet, som våra universitetsstäder och framgångsrika orter som Åre. Landet blir allt mer generationssegregerat när den äldre generationen blir kvar på landsbygden och den yngre generationen söker lyckan i storstaden. Det är en smärtsam beskrivning om hur kommuner med minskade skatteunderlag ska kunna klara sina åtaganden när den arbetsföra generationen försvinner därifrån.
Vad är det hemliga receptet för att lyckas vända trenden, frågar sig Mattsson. I boken konstaterar hon grunden till Åres lyckliga vändning med att Åre blivit en storstad i miniformat. I Åre dominerar konsumtionen och lyxkrogarna vilket gör att storstadsborna kan känna sig hemma och en fungerande infrastruktur gör att invånarna kan resa mellan Åre och storstäderna. Mattsson ser att utflyttningen i Sunne har bromsats tack vare samverkan mellan kommunen och näringslivet som lagt grunden till att Sunne kunna profilera sig på den kulturella kartan. Broby Grafiska har speciellt inriktat sig på grafiska yrkesutbildningar som blivit en del i Sunnes självbild med Selma Lagerlöf, kulturen och den grafiska profileringen för bygden.

Men dessa orters vändning är unika när utflyttningen fortsätter. Idag bor över 80 procent av befolkningen i tätorter som upptar ungefär en procent av Sveriges yta.

I Norge har haft en aktiv politik långe för att landet av försvarsstrategiska skäl ska vara befolkat.  I Norge är det staten som beskattar inkomster vilket gör att fördelningen av skattemedel kan fördelas dit behoven är som störst. Norge har även en lokal beskattningsrätt som gör att kommunerna kan ta ut skatt för kraftverk, vilket gjort att de stenrika kommunerna i norr kan locka ungdomar med avskrivning av studielån och samtidigt upprätthålla den kommunala kärnverksamheten. I den svenska kommunen Ragunda, där en tiondel av Sveriges vattenkraft produceras, skulle ett liknande beskattningssystem göra kommunen till en av de rikaste i landet.

Men ungdomarna skulle flytta när tillfälle ges. Utan en fungerande infrastruktur som bättre vägar och järnväg, kollektivtrafik, bensinmackar och annan service som bankkontor är alla försök att vänta trenden dömda att misslyckas i Norge som i Sverige. Att staten abdikerar från ansvaret för en fungerande infrastruktur i hela landet, är enligt Mattsson en bidragande del till att landsbygden dör ut. Denna kapitulation har lämnat många orter åt sitt öde.

För oss Socialdemokrater kan boken läsas som ett inspirationsverktyg till hur vi borde tänka när vi utformar vår politik för landsbygden. Att hela Sverige ska leva är en viktig del i vår ideologi, och måste synas i vår politik. Tanken om en levande landsbygd måste tas på allvar av Socialdemokratin. Landet utanför är en vemodig och personlig bok om stora samhällsförändringar som berör oss alla.

I vårt eget land har avbefolkningen varit ett faktum länge, mellan 1960 och 1970 flyttade var fjärde svensk från landsbygden in till storstäderna. Denna utveckling håller i sig. Steg för steg bli landsbygden allt tommare. Kristina Mattsson frågar sig in sin bok Landet Utanför – Ett reportage om Sverige bortom storstaden vad vi ska ha landsbygden till när allt fler bor i storstäderna.
Boken är fylld med intressanta möten med människor boende på landsbygden och de som flyttats därifrån till storstaden. Mattsson gör en resa genom Sverige mellan orter som klarat att vända eller bromsa utvecklingen och orter som kommer att försvinna. Sverige har blivit ett storstadslandskap där den unga och växande befolkningen är koncentrerad till storstadsöar runt om i landet, som våra universitetsstäder och framgångsrika orter som Åre. Landet blir allt mer generationssegregerat när den äldre generationen blir kvar på landsbygden och den yngre generationen söker lyckan i storstaden. Det är en smärtsam beskrivning om hur kommuner med minskade skatteunderlag ska kunna klara sina åtaganden när den arbetsföra generationen försvinner därifrån.

Vad är det hemliga receptet för att lyckas vända trenden, frågar sig Mattsson. I boken konstaterar hon grunden till Åres lyckliga vändning med att Åre blivit en storstad i miniformat. I Åre dominerar konsumtionen och lyxkrogarna vilket gör att storstadsborna kan känna sig hemma och en fungerande infrastruktur gör att invånarna kan resa mellan Åre och storstäderna. Mattsson ser att utflyttningen i Sunne har bromsats tack vare samverkan mellan kommunen och näringslivet som lagt grunden till att Sunne kunna profilera sig på den kulturella kartan. Broby Grafiska har speciellt inriktat sig på grafiska yrkesutbildningar som blivit en del i Sunnes självbild med Selma Lagerlöf, kulturen och den grafiska profileringen för bygden.
Men dessa orters vändning är unika när utflyttningen fortsätter. Idag bor över 80 procent av befolkningen i tätorter som upptar ungefär en procent av Sveriges yta.

I Norge har haft en aktiv politik långe för att landet av försvarsstrategiska skäl ska vara befolkat.  I Norge är det staten som beskattar inkomster vilket gör att fördelningen av skattemedel kan fördelas dit behoven är som störst. Norge har även en lokal beskattningsrätt som gör att kommunerna kan ta ut skatt för kraftverk, vilket gjort att de stenrika kommunerna i norr kan locka ungdomar med avskrivning av studielån och samtidigt upprätthålla den kommunala kärnverksamheten. I den svenska kommunen Ragunda, där en tiondel av Sveriges vattenkraft produceras, skulle ett liknande beskattningssystem göra kommunen till en av de rikaste i landet.

Men ungdomarna skulle flytta när tillfälle ges. Utan en fungerande infrastruktur som bättre vägar och järnväg, kollektivtrafik, bensinmackar och annan service som bankkontor är alla försök att vänta trenden dömda att misslyckas i Norge som i Sverige. Att staten abdikerar från ansvaret för en fungerande infrastruktur i hela landet, är enligt Mattsson en bidragande del till att landsbygden dör ut. Denna kapitulation har lämnat många orter åt sitt öde.

Texten har tidigare publicerats i Libertas 4/2010

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *