Peter Weiderud (ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) om Omar Mustafas avgång: En stor förlust

Unknown

Det är med stor sorg vi tagit emot Omar Mustafas besked att han känt sig tvingad att avgå. Det är en stor förlust för Omar personligen, men också för vårt parti och Socialdemokrater för Tro och Solidaritets långsiktiga strävan att bistå svenska muslimer till ett mer aktivt deltagande i det politiska arbetet.

 

Vi inledde vår egen dialog och detta arbete för snart 20 år sedan och nådde för två år sedan den punkt då vi stolt kunde säga att vi fullvärdigt och på lika villkor som kristna kan välkomna muslimer som medlemmar. Vi måste idag vara självkritiska och konstatera att vi inte gjort tillräckligt för att förbereda vare sig Omar eller vårt moderparti på den uppgift som väntade honom.

Den gångna veckans debatt rymmer mycket av faktafel och missförstånd och där Omar tillskrivits åsikter som vi vet att han inte har. Men den har också visat på ovan krishantering och brister i kultur och ledning hos Islamiska Förbundet, som bidragit till det höga pris som Omar nu fått betala.

Broderskapsrörelsen bildades på 1920-talet utifrån Socialdemokraternas svårigheter att förstå religion och den starka konflikt som då fanns mellan arbetarrörelse och kyrka. Med tiden lyckades vi läka den konflikten, genom att både kyrkan och partiet förändrades. Den gångna veckan har brutalt lärt oss att vår klassiska uppgift ingalunda är över.

En religion och ett politiskt parti är inte samma sak. Det finns självklart frågor där det skaver mellan tusenåriga traditioner och ett partis aktuella ställningstaganden. Detta sagt, måste vi konstatera att organiserade muslimer i Sverige förmodligen är de mest progressiva och moderna i världen. Omar Mustafa förmår som muslimsk ledare, i en i många frågor konservativ kontext, driva de frågor han tror på som socialdemokrat, däribland homosexuellas rättigheter, antirasism och jämställdhet.

Socialdemokraterna har i val ett unikt stöd från Sveriges muslimer. Vi har nu ett gemensamt ansvar att se till att detta unika förtroende inte skadas mer än vad som redan skett. Erfarenheterna har visat på vikten av att fler muslimer engagerar sig och bidrar till att förnya det enda parti i Sverige som står för social demokrati och för en politik för att stärka de som saknar makt, resurser och inflytande.

Vi är beredda att ta vår del av detta ansvar.

Peter Weiderud
Förbundsordförande
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *