Organisationsutveckling över gränserna

banderas-sede-naciones-unidas_cymima20150206_0004_13

 

SSU Kronobergs internationella och feministiska utbytesprojektarbete påbörjades under vår 2016. Idén om projektet föddes under hösten 2015 då jag var representant för SSU på IUSYs utbildningsvecka i Spanien, där jag fick mycket goda relationer med representanter från vår holländska systerorganisation Jonge Socialisten. Ju mer jag och deras vice förbundsordförande lärde känna varandra, desto mer bekväma blev vi med att prata om våra organisationers brister. Det tog inte lång tid innan det framgick att deras organisation har tydliga brister i normkritik och jämställdhet, samtidigt som samhället de bor i präglas av patriarkala strukturer. Det var då tanken slog mig; varför hjälper inte SSU till?

 

Målet med projektet är att i utbyte av erfarenheter och kunskap från svenskt håll, kunna bidra med strategiska tillvägagångssätt i hur man motverkar kvinnans underordning i samhällets olika sektorer, inte minst i politiska organisationer. SSU Kronoberg ser vikten av solidaritet i frågan och väljer därför att vara en del av faktorn som ska stärka vår systerorganisation Jonge Socialisten.

 

Jonge Socialisten bildades 1977 och är ett socialdemokratiskt ungdomsförbund med visionen att åstadkomma ett jämställt och rättvist samhälle. Socialdemokratin är vår gemensamma nämnare. Vad som skiljer oss åt är vår organisationsvana.

 

SSU är ett gammalt och etablerat förbund med en djup organisationsstruktur präglad av både demokrati och jämställdhet. Vi vet till exempel vilka aspekter som är viktiga att ha med när man väljer styrelser, liksom att vår anordnade verksamhet ska vara inkluderande för alla medlemmar. Genom att dela med oss av den kunskap vi har, och hur vi tacklar utmaningar som rör ojämställdhet och diskriminering, kan våra systrar i Holland känna hopp om att förändring kan bli verklighet.

 

SSU Kronoberg vill stärka vår holländska systerorganisations feministiska utveckling både internt och externt. Vi vill bilda medlemmar i normkritiskt tänkande men också verka för att öka förståelsen för hur viktigt det är med en demokratisk organisationsstruktur. Framför allt vill vi visa att vi finns. Delta på deras event, höra på vad de har att säga och visa att vi backar dem i deras arbete.

 

Första maj 1976 sa Olof Palme i sitt tal ”Längtan efter fred och social rättvisa är gemensam för alla folk. Över hela världen kräver människorna sin rätt till självständighet och självbestämmelse. De reser sig mot fåtalets förtryck och utländskt herravälde. De vill på egna villkor forma sina liv och samhällen.”

 

På något sätt blir detta stycke i hans tal som hölls i Sundbyberg min drivkraft i all min internationella verksamhet. Palme gör ett likhetstecken mellan internationalism och solidaritet, vilket han alltid var tydlig med. Finns det ingen solidaritet så finns det ingen internationalism, och finns det ingen internationalism finns inte heller någon socialdemokrati.

 

Internationalismen är en av grunderna till den svenska arbetarrörelsen. Socialdemokratin har djupa rötter i internationalismen, vår kamp för fred och solidaritet, som Olof Palme sa. SSU Kronoberg tänker ta tillvara på det Palme så ofta pratade om, just därför håller vi den internationella fanan högt. Alla ska med.

 

Tajma Sisic

Internationell ledamot SSU Kronoberg

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *