Öppen inbjudan till årets förbundsstyrelsekandidater

Då arbetet i förbundets valberedning inför sommarens kongress nu börjar tar form, med val av presidium, förbundsstyrelse, revisorer och libertasredaktör, och då de första nomineringarna har tillkännagivits, vill Libertasredaktionen meddela följande:

Libertas menar att det är önskvärt att arbetarrörelsen börjar använda sig av öppnare processer vid tillsättning av viktiga uppdrag. Och studentförbundet bör vara ett föredöme i detta. Libertas vill, i egenskap av studentförbundets forum, i år bidra till större insyn för medlemmarna i årets val av förbundstyrelse.

Därför vill vi härmed bjuda in samtliga personer som är nominerade till någon post i nästa års förbundsstyrelse att skriva ett inlägg här på vår blogg. I det kan man anföra vadhelst man vill tillkännage för medlemmarna om sin kandidatur: vem man är, varför man kandiderar, sina tidigare erfarenheter, vad man vill arbeta med under sin tid i förbundsstyrelsen, eller för den delen låta andra personer tala för en – kanske den klubb som har nominerat en. Texten bör främst beröra kandidatens egna kvaliteter och idéer.

Vi kommer att börja publicera de texter vi får in på detta den 25 mars, dagen efter att valberedningen vill att nomineringar för de som ska kallas till hearing ska vara inne. (OBS! Det stadgeenligt sett sista datumet för sådana nomineringar är dock första april.) Texterna kommer att publiceras med ett par dagars mellanrum i den ordning vi har fått in dem. (OBS! 25 mars är ingen deadline för att skicka in texter. Vi fortsätter att publicera texter tills valen har förrättats.)

När samtliga kandidaters inlägg har publicerats kommer vi också att lägga ut ett sammanfattande inlägg med en kandidatlista och länkar till samtliga inlägg. Det kommer att vara möjligt att få ett inlägg om sin kandidatur publicerat även efter detta.

Vår förhoppning är att detta ska ge förbundets medlemmar en ny möjlighet att skaffa sig information om vilka som kandiderar, och därmed ge dem bättre underlag för sin egen bedömning av dem.

Hjärtligt välkomna att höra av er till libertas@s-studenter.se med text och bild, eller om ni har frågor.

Valberedningens hearing och rådslag kommer äga rum 14-15 april. För fler uppgifter om hur valberdningens arbete kommer att gå till, hör av er till valberedningens sammankallande, Raul Urrutia på raul.urrutia.espinoza@gmail.com, eller 073-561 91 88.

Libertasredaktionen

genom tf redaktör Erik Vestin

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *