Om marknadsekonomin som tillgång

 

Sara Skyttedal tycks ha fått allt om bakfoten. Inte nog med hon representerar Kristdemokraterna, ett parti som i sin själva existens har fått allt om bakfoten – hon har dessutom totalt missuppfattat en av partiets hjärtefrågor. I Skyttedals värld tycks marknadsekonomin vara perfekt och marknadsmisslyckanden existerar inte. Världen mår som bäst när företagen är stora och gör stora vinster. I Skyttedals fantasivärld är alla som väljer att flyga mindre för att värna miljön ”dumpuckon”. Hur kan folk inte ha förstått att företagen alltid investerar sina vinster på det mest samhällsoptimala viset?

 

Om vi applicerar samma logik på andra områden borde Sverige investera i olja, kärnkraft och vapen. Vi borde dessutom spendera hela månadslönen på alkohol och tobak. Vinsterna skulle självklart gå till forskning kring hur nikotinet och alkoholen kan framställas på ett bättre sätt för att minska de skadliga hälsoeffekterna.

 

Marknaden har faktiskt potential att hjälpa miljön. Till denna potential hör dock inte de stora vinsterna som marknaden tenderar att allokera till fel händer. Genom konkurrensen som marknadsekonomin bidrar till skapas en vilja att förbättra sig som är otroligt viktig för tekniska förändringar. Väljer vi ”dumpuckon” att flyga mindre kommer flygbolagen ges incitament att göra sina flygturer mindre miljöovänliga för att locka tillbaka resenärerna.

 

Om staten utnyttjar marknadsekonomins positiva egenskaper på rätt sätt kan samhällsnyttan optimeras. Marknaden fyller i många fall en funktion, men kan behöva en knuff framåt. Faktum är att produktionskostnaderna för exempelvis solceller under de senaste åren minskat kraftigt tack vare stordriftsfördelarna som de allt fler investerarna gett upphov till. Vinsten fungerar som incitament för att locka till sig företag som kan driva ner produktionskostnaderna. En smart stat är en sådan som utnyttjar konkurrensen på marknaden och subventionerar solceller i utvecklingsstadiet för att de profithungriga investerarna ska få upp ögonen för marknaden.

 

Att Sara Skyttedal och Kristdemokraterna inte förstår hur marknadsekonomin fungerar ger oss bara ännu en anledning till att fira när de åker ur i höst. Kanske kommer champagneglaset ställas fram.

 

 

David Stenvall

S-studenters förbundsstyrelse

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *