Om Håkan Julholts avång

Idag vid en pressträff i Oskarshamn meddelades att Socialdemokraternas partiordförande med omedelbar verkan avgår från sin post.

Beskedet är otroligt tungt för oss i Socialdemokratiska studentförbundet som under en så kort period redan fått se två partiledare komma och gå utan att de fått sätta det avtryck de önskat. Att låta denna period glömmas bort som en historisk parentes är omöjligt och det kommer säkerligen minnas som en av svensk socialdemokratis tyngsta motgångar.

Politik och person är omöjligt att skilja åt i ett politiskt landskap som alltmer har kommit att handla om förtroende och med det fokus som varit på Håkan Juholts person och inte socialdemokratins politik har det varit omöjligt att diskutera frågor om jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Vi förväntar oss nu att fokus i partiets olika delar riktas mot att diskutera politik. Personfrågor har under allt för lång tid fått ta plats på bekostnad av politiken.

Förnyelsen av vårt parti och gemensamma arv ligger dock inte bara i det politiska utan även de organisatoriska utmaningarna , vilka är monumentala. För enskilda medlemmar känns ofta möjligheterna till inflytandet avlägsna och vägarna till engagemang i vår politiska rörelse är ofta omständliga; vår rörelse har blivit alltför trögrörlig. Att göra det möjligt för unga talanger att synas och plockas upp av partiet utan att gå med redan från barnsben är bara en av våra utmaningar. Dessutom är förnyelse av vad som är socialdemokrati på 2000-talet inget enpersonsjobb och vi måste förstå att ett nyskapande av en modern politisk rörelse kräver delaktighet och engagemang från hela vår medlemskår, en ny folkrörelse måste skapas.

Avslutningsvis vill vi från Socialdemokratiska studentförbundet tacka Håkan Juholt för hans insatser som partiledare och beklaga det djupt olustiga mediedrev som till slut drivit honom från ordförandeposten. Vi är imponerade av Juholts retoriska förmåga och skarpa politiska analys och vi ser honom som en stark förkämpe för den sociala demokratin.

Magnus Nilsson, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet

Kontakt:

0707-947686

magnus.nilsson@s-studenter.se

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *