Om bara Alliansen får makten…

Korruption ska bekämpas. Öppenhet och transparens är ledord. En lista skrivs för hur utnämningar ska gå till om bara Allians för Sverige får makten. Sedan får man makten och alla väljare bör väl förstå att man måste kunna anpassa sig efter situationen. En situation råder innan man har makten, en annan efteråt.

Posten som landshövding på Gotland har blivit ledig efter det att Marianne Samuelsson förklarat hur hon förhåller sig till allemansrätten, men posten kommer inte utannonseras. Detta är inte ovanligt enligt DN så det kanske naivt att förvånas, men om man råkar ha läst rapporten “Att bryta Socialdemokraternas makthegemoni” skriven av Allians för Sveriges granskningsgrupp är det svårt att bortse från diskrepansen mellan de stora orden och den bittra verkligheten. Listan nedan är gruppens förslag på en ny process för utnämningar till ledande befattningar. Den är dock skriven under våren 2006 vilket verkar göra en enorm skillnad.

• det inför rekryteringen av en ny generaldirektör eller motsvarande upprättas en kravprofil.
• alla lediga tjänster till ledande befattningar inom staten ska utannonseras.
• relevanta intressenter ska inbjudas att nominera personer till lediga befattningar.
• en bruttolista över sökanden upprättas i enlighet med kravprofilen och den fastlagda chefspolicyn.
• ansvarigt departement tar fram en kortlista på tre till sex personer som genomgår intervjuer och erforderliga tester.
• ansvarigt statsråd meddelar vilken kandidat statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna till den utannonserade tjänsten.
• berörda fackutskott i riksdagen erbjuds möjlighet att ställa frågor till den person som statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna.
• regeringen utnämner den person den finner bäst lämpad för tjänsten.
• hela rekryteringsprocessen dokumenteras utförligt för att möjliggöra för
riksdagen att granska den i efterhand.
• inkomna ansökningshandlingar, testresultat och liknande beläggs med sekretess med hänsyn till den personliga integriteten och enskilds ekonomiska förhållande.

Mer om Alliansens utnämningspolitik hittar du på Alliansfritt Sverige. Någonstans finns där nog också en länk till rapporten.

Skrivet av Jesper Alex-Petersen, medlem i Libertas redaktion


Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *