Nya krav på en samtida socialdemokrati

bigoriginal

 

Sedan 70-talet har antalet demokratier i världen ökat dramatiskt. Denna framgångstrend har nu brutits. Idag ser vi istället, enligt data från Varieties of Democracy Institute, en tillbakagång i 72 länder. Turkiet, Ungern och Filippinerna är några kända exempel. Nu följer USA denna trend. Framför oss har vi presidentval i Frankrike och Tyskland där högerextrema alternativ utmanar. Allt fler forskare och analytiker drar paralleller till 30-talets Europa.

 

Jag kan inte, mot denna utveckling av antidemokratiska krafters frammarsch, skriva om den internationella solidariteten utan att ta upp den fråga som blir vår viktigaste utmaning det kommande decenniet. Den mest akuta uppgiften för socialdemokratin måste vara att stå upp för demokratin och rättsstaten i en tid när den återigen utmanas. Utan den demokratiska grunden kommer vi inte heller att lyckas med de globala frågor som måste vara målet för den internationella solidariteten: nämligen att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar värld. Högerpopulisterna bryr sig inte om klimathot, fattigdom eller att föra en feministisk agenda för fred och social trygghet.

 

Socialdemokratins värdegrund är tidlös. Vår strävan efter frihet, jämlikhet och den solidariska utgångspunkten kommer alltid att vara modern. Socialdemokratins utmaning handlar inte om grundvärderingarna, den handlar om hur vi omsätter dem idag i en tid då demokratin står under attack och högerextrema krafter är på frammarsch. Våra motståndare är inte lika tydligt definierade som förr, utan består i dag av en blandning av högerpopulism, nyfascism och en sargad nyliberal höger i kombination med konservativa nationalistiska strömningar. Det var onekligen lättare i tider då höger stod mot vänster i en klassisk debatt om hur välståndet skulle fördelas.

 

Det första vi måste göra i arbetet för att värna demokratin och rättsstaten, är att analysera orsakerna bakom folks vilja att lyssna till den ”starke ledaren” som sprider hat mot invandrare, kvinnor och minoriteter samt lovar att återställa ordningen till hur ”den var förr när vår nation var stor och framgångsrik”.

 

En viktig del i analysen kommer med största sannolikhet att vara att ojämlikheten och ilskan över hur densamma har banat väg för den nuvarande samhällskritiken som de demokratiska etablerade partierna inte har lyckats fånga upp. Tomrummet har fyllts av de bruna krafterna. Många har varnat för detta, men trots detta har den breda politiska diskursen inte på allvar handlat om fördelningspolitiken. Högerpopulisterna har därför kunnat ondgöra sig över orättvisorna och skyllt dem på främlingarna, invandrarna, mexikanerna, muslimerna eller någon annan minoritet i samhället.

 

Vi måste staka ut en ny väg, medvetna om var vi nu befinner oss.  Målsättningen måste vara att öka tilliten till rättsstaten. Tilliten till demokratin och politikens förmåga att skapa samhällen som är trygga och rättvisa. Socialdemokratin borde i denna tid, då ojämlikheten är synlig och kritiserad, kunna bygga ett starkare stöd för en aktiv fördelningspolitik. Det hot vi ser mot demokratin idag bottnar i den ilska som de senaste decenniernas ekonomiska politik har givit upphov till.

 
Vi socialdemokrater i Sverige får inte tro att vi är självtillräckliga. Tvärtom är vi del av en större värld, vars trender påverkar oss mycket. Den internationella solidariteten som var bärande för den socialdemokratiska ideologin i Sverige fram till slutet på 80-talet är tyvärr är inte lika omfattande i idag. Vilket är motsägelsefullt med tanke på att globaliseringen gjort att vi människor aldrig varit så sammankopplade kulturellt, ekonomiskt och politiskt och därmed delar de globala utmaningarna av krig och konflikt, strukturell fattigdom, klimathotet och migration.

 

 

Sverige är ett litet land men det hindrar oss inte från att vara en stor aktör. Vi måste förbli optimistiska om framtiden. Det är som Palme sa om friheten: “Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att segra till sist” och om samhället: “Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det”.

 

 

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)
Bild: Fredrik Persson/TT

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *